Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu

Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu:

Programma: “Tiesiskums 2014-2020” 2019. gada darba programma

Tēma:Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku e-tiesiskuma projektu atbalstam”

Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JACC-EJU-AG-2019

Izsludināšanas datums: 2019. gada 31. janvāris

Iesniegšanas termiņš: 2019. gada 13. jūnijs 17.00 (CET)

Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 2 200 000 EUR

Projekta minimālā summa: 75 000 EUR

Līdzfinansējuma likme: 90%

Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-eju-ag-2019

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.

 1. Atklātā konkursa mērķis un prioritārās jomas

Konkursa mērķis ir sekmēt Eiropas e-tiesiskuma Stratēģijas1 un Rīcības plāna2 2019.–2023. gadam mērķu sasniegšanu. Tiks atbalstīti e-tiesiskuma projekti Eiropas e-tiesiskuma portālā un nacionālā līmenī, kuriem piemīt Eiropas dimensija. Turklāt prioritāte tiks piešķirta projektu iesniegumiem, kuros plānots apvienot vai uzlabot esošos vai pašlaik īstenojamos Eiropas e-tiesiskuma portāla projektus.

 1. gada projektu tēmas:
 • Projekti, kas atbalsta e-tiesiskuma Stratēģiju 2019.–2023. gadam un tās Rīcības plānu;
 • Atrodi juristu (Find a Lawyer);
 • Atrodi notāru (Find a Notary);
 • Atrodi tiesu izpildītāju (Find a Bailiff);
 • Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) īstenošana judikatūras reģistros un savienošana ar Eiropas e-tiesiskuma portālu;
 • Zemes reģistru savienošana (Land Registers Interconnection);
 • Eiropas Tiesas datubāze;
 • Citi e-tiesiskuma projekti, kas saistīti ar Eiropas Savienības politiku izstrādi, kā cietušo tiesības, aizdomās turēto un apsūdzēto tiesības kriminālprocesā, un projekti, kas ir augstā gatavības pakāpē vai konkursa publicēšanas brīdī jau “dzīvo” e-tiesiskuma portālā.

Starptautiski projekti tiks novērtēti augstāk nekā nacionālie projekti. Netiks izslēgti citi projekti, kuri atbalsta Eiropas e-tiesiskuma stratēģijas 2019-2023. gadam un tās Rīcības plāna īstenošanu. Īpaši tiks atbalstīti projekti, kuriem Rīcības plānā ir A-prioritāte.[1]

 

 1. Atklātā konkursa atbalstāmās darbības

Projektu aktivitātes konkursa ietvaros var ietvert analītisko, konceptuālo, dizaina un papildināšanas darbu, IT programmatūras attīstību, kvalitātes nodrošināšanu un saistītos papildus pasākumus, kas nepieciešami jaunu IT sistēmu izveidei, kā arī jau esošu nacionālo un starptautisko risinājumu paplašināšanu un pielāgošanu.

Ir iespēja pretendēt uz finansējumu arī projekta pārvaldības nodrošināšanai, satura sagatavošanai, redakcionālā darba nodrošināšanai, komunikācijai un izplatīšanai.

 

NB!

Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumus var pieteikties konkursā vienīgi sadarbojoties ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.

 

* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).  

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar EK pārstāvjiem.

[1] data.consilium.europa.eu/

2  data.consilium.europa.eu/