Dzimtenes tradīciju un kultūras saglabāšana dzīvojot ārvalstīs

2018.gada nogalē Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska kopā ar VARAM Reģionālās politikas departamenta pārstāvi Vari Putniņu un Zemgales remigrācijas koordinatoru Edgaru Jāni Pauloviču devās uz Beļģiju, lai apciemotu Latviešu nogales skoliņu Briselē, tiktos ar Latviešu biedrības Beļģijā pārstāvjiem, mūsu tautiešiem un piedalītos diskusijā par remigrāciju.

15.decembrī notika viesošanās Briseles Latviešu nogales skoliņā, kas darbojas kopš 1997. gada. Briseles skolas vadītāja ir Daina Grase, kura pastāstīja, ka skola sākotnēji pulcēja galvenokārt Latvijas diplomātiskā dienesta, vēlāk arī ES institūciju darbinieku un jaukto ģimeņu bērnus. Ik gadu skolā mācās ap simts bērnu. Nodarbības notiek četrās vecuma grupās. Mazuļi līdz 3 gadu vecumam nodarbībās piedalās kopā ar vecākiem. Šeit notiek gan latviešu valodas mācības, gan arī dziedāšanas, spēļu un rotaļu nodarbības. Turklāt ir iespēja piedalīties arī teātra, rokdarbu, folkloras un mākslas nodarbībās.

Savukārt 16.decembrī Latvijas vēstniecības telpās notika diskusija par remigrāciju, kurā piedalījās Latviešu biedrības Beļģijā pārstāvis un potenciālie remigranti.

Agnis Sauka pastāstīja par Latviešu biedrības Beļģijā galvenajām aktivitātēm. LBB darbības mērķis ir veicināt komunikāciju starp Beļģijā dzīvojošiem latviešiem, saglabāt un turpināt izkopt latviešu kultūras tradīcijas, kā arī popularizēt šīs tradīcijas beļģu un citu tautību cilvēku vidū. Biedrība tika izveidota 2004. gadā.

VARAM reģionālās politikas departamenta reģionālās ekonomikas nodaļas vecākais konsultants Varis Putniņš klātesošajiem stāstīja par pilotprojekta “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai”  īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

Savukārt par remigrācijas reģionālo koordinatoru pieredzi un paveikto darbu 2018.gadā dalījās Latgales un Zemgales plānošanas reģionu remigrācijas koordinatori. Diskusijas gaitā tika pārrunāti galvenie remigrantu aizbraukšanas cēloņi, atgriešanās šķēršļi, koordinatoru galvenās aktivitātes remigrācijas veicināšanai, runāts par sadarbību ar pašvaldībām, valsts iestādēm un privāto sektoru. Tika demonstrēti arī video ar reāliem atgriešanās stāstiem.

Uz remigrācijas jautājumiem veltīto vēstniecības telpās diskusiju bija ieradušies arī tautieši, kas dzīvo daudzus gadus Beļģijā, ir nodibinājuši ģimenes.

Tikšanās laikā tika pārrunāti aizbraukšanas iemesli un situācija Latvijā šobrīd. Potenciālie remigranti norādīja, ka pagaidām viņi dzīvo un strādā Beļģijā, bet nākotnē plāno atgriezties uz savām mājām Latvijā.