DU parakstīja sešpusēju sadarbības līgumu

Š.g. 25. aprīlī Daugavpils Universitāte (DU) parakstīja sešpusēju sadarbības līgumu par ilgtermiņa stratēģisko sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils novada domi, Ilūkstes novada pašvaldību un SIA “Daugavpils Reģionālā slimnīca”. Noslēgtais līgums paredz: izglītības un zinātnes procesu daudzveidošanu, efektivizēšanu un kvalitātes celšanu; jaunu, dažādu jomu speciālistu kvalitātes paaugstināšanu un piesaisti Latgales reģionā; dažādu Eiropas savienības vai citu finanšu instrumentu projektu īstenošanu; kopīgu studiju programmu izstrādi, zinātnes un izglītības projektu realizāciju, pētnieku un speciālistu iesaisti starptautiskos pētījumos un apmaiņās ar aktuāliem pētījumu rezultātiem, kā arī dalību citās veselības, medicīnas un izglītības nozaru lietderīgas sadarbības veicinošās aktivitātēs.

No DU puses līgumu parakstīja rektore profesore Irēna Kokina, no Daugavpils pilsētas domes – tās priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Daugavpils novada domes vārdā tās domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, no Ilūkstes novada pašvaldības puses tās domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, savukārt no SIA “Daugavpils Reģionālā slimnīca” – tās valdes locekļi Reinis Joksts un Ilona Skrinda.

DU rektore profesore Irēna Kokina: “Šis sadarbības līgumus ir tiešs piemērs kā tiek veicināta reģionālās attīstības jomas pilnveide. DU ir lielākā valsts izglītības iestāde Austrumlatvijā. Infrastruktūra, modernā un inovatīvā studiju un pētniecības vide ļauj sagatavot izglītotus un perspektīvu jaunos zinātniekus, kā arī profesionālus jaunos speciālistus. Daļa no tiem veido reģionālo darbaspēku. Pašlaik lielu kadru trūkumu Daugavpilī piedzīvo medicīnas joma, tāpēc ceram, ka šis sadarbības līgums šo problēmu mazinās”.

“Plašāka Rīgas Stradiņa universitātes sadarbība Daugavpilī un tās reģionā sniegs ieguvumus visām iesaistītajām pusēm, it sevišķi RSU studentiem un rezidentiem,” saka RSU rektors profesors Aigars Pētersons, piebilstot, ka RSU jau ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar Daugavpils Reģionālo slimnīcu, kurā kopš 2016. gada ir izveidota RSU studiju un pētniecības klīniskā bāze.

Papildu informācija: DU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa, ssad@du.lv; 65425564