DU licencēta jauna studiju programma „Viedā ekonomika un inovācijas”

2019. gada 26. jūnijā Akadēmiskās informācijas centrā (AIC) notika studiju kvalitātes komisijas sēde, kurā tika pieņemts lēmums piešķirt licenci Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju programmai (PMSP) „Viedā ekonomika un inovācijas”.

PMSP “Viedā ekonomika un inovācijas” tika izveidota, lai reaģētu uz akūto vieduma un inovāciju pārneses nepieciešamību uz ekonomisko izaugsmi. Programmas izstrādes laikā ņemti vērtā Latgales uzņēmumu un iestāžu speciālistu praktiķu ieteikumi, kā rezultātā tika veikta studiju programmas struktūras un studiju kursu satura un īstenošanas metožu un formu izveide, pielāgojot to vietējā darba tirgus prasībām ar orientāciju uz Latgales reģiona sociāli ekonomiskajiem aspektiem.

PMSP „Viedā ekonomika un inovācijas” studējošajiem tiks piedāvātas pilna un nepilna laika studijas, kas atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības vai darba pieredzes paredz divu veidu 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību – ar profesionālā maģistra grāda un profesionālās kvalifikācijas vai tikai profesionālā maģistra grāda ieguvi.

Studiju programmas unikalitāte saistīta arī ar to, ka tajā ir integrētas divas apakšprogrammas – viedā ekonomika un finanses, kas no vienas puses ļauj nodrošināt studiju procesu plūsmās, bet no otras puses, ar brīvās izvēles kursu starpniecību un savstarpēju studējošo un docētāju sadarbību spēj veiksmīgi integrēt abu apakšjomu zināšanas un kombinējot dažādus priekšmetus sagatavot speciālistus ar specifiskām darba tirgū pieprasītām kompetencēm.

2019. gada 9. maijā notika profesionālā maģistra studiju programmas (PMSP) „Viedā ekonomika un inovācijas” novērtēšanas komisijas vizīte, kuras laikā eksperti tikās ar DU vadību, studiju programmas vadību, docētājiem un darba devējiem. To vidū bija tādi pārstāvji kā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, A/S Swedbank filiāles „Daugavpils” vadītāja Iveta Salekalne, LIAA Daugavpils biznesa inkubatora vadītājs Andrejs Zelčs, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece Sandra Ežmale, A/S “Attīstības finanšu institūcija Altum” Rēzeknes reģionālā centra vecākais klientu darījumu vadītājs Guntars Vanags, Daugavpils novada domes Projektu nodaļas komercdarbības konsultants Jāzeps Krukovskis.

Pateicamies DU vadībai, PMSP „Viedā ekonomika un inovācijas” darba grupai un darba devējiem par atbalstu un aktīvo līdzdalību licencēšanas procedūrā.

Pieteikties studijām varēs no 2019. gada 2. jūlija līdz 1. augustam. Plašāka informācija par uzņemšanu – šeit.

Fotogrāfijas: Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Aleksandrs Cvetkovs.

Papildu informācija: DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs, Vienības iela 13, 218. kab. Tālrunis: 65425652