DU aicina pieteikties bezmaksas kursiem komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveidei

Daugavpils Universitāte aicina dažādu jomu speciālistus pieteikties bezmaksas kursiem starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveidei.

Projekta mērķauditorija: pedagogi, medicīnas darbinieki, PMLP darbinieki, policijas un glābšanas dienestu darbinieki, kas ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projektu ieviesīs un kursus vadīs Daugavpils Universitātes lektori ar lielu darba pieredzi.

Informācija un pieteikšanās: mobilais tālrunis: 28822986, e-pasts: kursidu@inbox.lv

Pirmās grupas tiks komplektētas Daugavpilī. Informācija par nākamo grupu komplektēšanu tiks papildināta.

Plašāka informācija par projektu Daugavpils Universitātes mājas lapā www.du.lv, sadaļā „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs””.

Kursi tiks organizēti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projekta Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs”, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitāte