DU aicina pieteikties A. Valtnera Latvijas skolēnu konkursā “Pazīsti savu organismu”

Konkursā pārstāvētie novadi

2019. gada 26. aprīlī Daugavpils Universitātes Anatomijas un fizioloģijas katedra organizē ikgadējo A. Valtnera Latvijas skolēnu konkursu “PAZĪSTI SAVU ORGANISMU”. Konkurss sniedz iespēju skolēniem, kuri interesējas par fizioloģiju un medicīnu, padziļināt zināšanas un izvērtēt savas intereses šajā jomā.

Konkursa mērķis:

  • pievērst skolēnu uzmanību cilvēka fizioloģijai, kā vienai no medicīnas pamatdisciplīnām un veselīga dzīvesveida teorētiskajam pamatam;
  • ieinteresēt skolēnus cilvēka fizioloģijas jautājumu teorētiskā un praktiskā izzināšanā;
  • padziļināt skolēnu izpratni par sava organisma fizioloģisko procesu saistību ar veselības stāvokli un papildināt praktiskās iemaņas dažādu fizioloģisko rādītāju novērtēšanā.

Konkursa dalībnieki:

Konkursā piedalās pamatskolas (9. klases) skolēni un vidusskolas (10. – 12. klašu) skolēni.

Konkursā var piedalīties viens skolēns pamatskolas grupā un viens skolēns vidusskolas grupā no pilsētas (Rīgā no katra rajona/priekšpilsētas), novada vai novadu apvienības.

Konkursa dalībnieki un viņu skolotāji saņem Atzinības rakstus. 1., 2. un 3. vietas ieguvēji vidusskolas grupā var pretendēt uz budžeta finansētām studiju vietām pilna laika studijās DU piedāvātajās bakalaura studiju programmās „Bioloģija” un „Fizioterapija” ārpus konkursa.

Konkurss notiks Daugavpilī, Parādes ielā 1 – 118.aud. Pieteikumus lūgums iesūtīt līdz š.g. 10. aprīlim aizpildot reģistrācijas pieteikuma anketu: Dalībnieka reģistrācijas pieteikuma anketa. Lūgums, pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas uzmanīgi izlasīt pavadziņojumu.

Informācija par konkursa norises noteikumiem: Konkursa nolikums

Konkursa iedibinātājs  bija Rīgas Medicīnas institūta profesors Arnolds Valtneris,  zinātnieks, lielisks pedagogs un reizē arī izcils fizioloģijas popularizētājs. 1998. gadā viņš organizēja pirmo Latvijas skolēnu konkursu “Pazīsti savu organismu”. Profesora mērķis bija ieinteresēt jauniešus, veicināt viņu labāku izpratni par cilvēka organisma uzbūvi un funkcijām, apgūt ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās zināšanas. Daugavpils Universitātes docenti Jānis Jauja un Līga Antoņeviča (savulaik – profesora aspiranti) nolēma turpināt šī konkursa īstenošanu Daugavpilī. To atbalstīja gan Anatomijas un fizioloģijas katedra, gan Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes vadība. Konkurss notiek katru gadu. 2018. gadā konkursā piedalījā 22 skolēni pamatskolas grupā (9. klase) un 26 skolēni vidusskolas grupā (10-12.klases) no 29 Latvijas pilsētām un 35 skolām. Šogad konkurs norīsināsies jau 21-mo reizi.

Konkursa organizācijas komitejas priekšsēdētāja  
Anna Rubika, Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes prodekāne, Anatomijas un fiziologijas katedras lektore