Divi Ziemeļlatgales instalācijas objekti piedalās Latvijas Būvniecības gada balvā

Ikgadēja konkursam “Latvijas Būvniecības gada balva 2018”, kuru organizē biedrība “Building Design and Construction Council”, ir iesniegti kopskaitā 140 pieteikumi – būves un objekti, kuri nodoti ekspluatācijā 2018. gadā. Pieteikumi ir iesniegti 10 nominācijās un aptver visu iespējamo objektu tipoloģiju. Latviešu būvnieki ir bijuši aktīvi pašu mājās un arī ārzemēs, kur tapušas gan izcilas augstceltnes, gan metro stacija Maskavā, gan koka būves Zviedrijā.

Šajā konkursā tika pieteiktas arī Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb Atklāj dabas pētnieku sevī!” vides objekti “Uguns” un “Gaiss”, ko veidoja mākslinieks Didzis Jaunzems.

Vides objekts “Uguns”, kas atrodas Kārsavas novada dabas parkā “Numernes valnis”, veidota kā skulptūra – paviljons, kas kalpo kā meditācijas un uguns stihijas izziņas vieta dabas parka apmeklētājiem. Mākslinieks Didzis Jaunzems uzsvēris instalācijas formu valodas sasaisti ar uguns liesmu dinamiku, mainību un nokrāsu. Ažūrais koka brusu krāvums veidots, sarotējot katru nākamo elementu noteiktā leņķī pret iepriekšējo un kopā veidojot plūdlīniju formas, kas raksturīgas uguns liesmām. Deviņas liesmas, kas kopā savienojoties veido simbolisku ugunskuru.

Balvu novada vides objekts “Gaiss” veidots kā simbolisks vēja zvanu koks, kas reaģējot uz gaisa kustību, ar vēja stabulēm rada mūziku. Vēja zvanu koks sastāv no 324 vēja stabulēm, uz kurām ir attēloti visu Latgales novadu ģerboņi un kuru ieskandina 48 vēja zvani. Balvu pilsētas parkā uzstādīts pasaulē lielākais vēja zvanu ansamblis. Pasaulē ir sastopami vēja zvani ar garākām un diametrā resnākām stabulēm, bet nekur nav sastopams vienkopus tik daudz vēja stabuļu.

“Uguns” un „Gaiss” ir tikai divi no pieciem dabas vides objektiem, kas tapuši Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” ietvaros. Viļakas novadā atrodas vides objekts “Ūdens” un Baltinavā – “Zeme”. Rugāju novadā – vides instalācija „Loba doba”, kurā attēlota visu četru dabas stihiju simbioze.

Rīgā, Līvu laukumā ir uzstādīts stends, kurā ir redzami visi pieteiktie objekti ar izsmeļošiem aprakstiem.

Konkursa organizatori ziņo, ka pieteikto objektu kopumā iespējams nolasīt vairākas tendences, kuras raksturīgas Latvijas būvniecības nozarē. Jāatzīmē, ka kopējais apgrozījums būvniecības nozarē 2018. gadā Latvijā ir bijis aptuveni 2 miljardi EUR. Objekti ir tapuši gan par pašvaldību, gan valsts, gan privāto investoru finansējumu. Ja objektus aplūko no arhitektūras kvalitātes aspekta, tad pārliecinoši estētiskāki un kvalitatīvāki ir privāto investoru objekti. Tomēr ir atsevišķas pašvaldības, kuras mācējušas noteikta budžeta ietvaros sabalansēt arhitektūru, būvniecības kvalitāti un tehnoloģijas. Šādā aspektā iespējams atzīmēt Jūrmalu, Limbažus, Jelgavu, Alūksni.

Konkursa žūrijā darbojās – Agrita Lūse, publiciste, Ērika Lešinska, mikroklimata eksperte, Leonards Dubkēvičš, būvuzraugs, Ronalds Lūsis, Latvijas restauratoru biedrības pārstāvis, Ligita Silkāne, arhitekte, Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde, Jānis Zolbergs, būvuzraugs, Igors Šenbergs, būvinženieris, Jānis Dripe, KM ministra padomnieks, arhitekts, Jānis Lejnieks, arhitekts, publicists, Kristaps Ceplis, koka būvju eksperts, Kirils Loškarjovs, inženierbūvju eksperts, Kārlis Vilkaušs, būvkonstrukciju projektētājs.

Konkurss “Latvijas Būvniecības Gada balva” jau vairākus gadus ir lielākais un ievērojamākais būvniecības objektu konkurss (gan pēc pieteikto objektu (vairāk kā 100), gan nomināciju skaita (10))  Latvijas valstī. Tas tiek organizēts sadarbībā ar valsts institūcijām un nozīmīgākajām nevalstiskajām organizācijām, kā arī profesionālajiem izdevumiem “Latvijas Architektūra” un “Latvijas Būvniecība”.

7. martā kultūras pilī Ziemeļblāzma, notiks konkursa gala ceramonija, kurā piedalīsies valsts un pašvaldību pārstāvjiem, uzņēmumu vadītājiem, arhitektiem, nekustamo īpašumu attīstītājiem, diplomātiem, kopskaitā 400 cilvēkiem. Konkurss Latvijas Būvniecības Gada balva ir lielākais būvju izvērtēšanas konkurss Latvijā.

 

Plašāka informācija par konkursu www.buvniekupadome.lv/konkurss/konkurss-latvijas-buvniecibas-gada-balva-2018-pieteikumi/

Antra Barkāne, Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste