Daugavpils novada jaunatne uzsāka projekta DNJ Start UP īstenošanu

Daugavpils novada jaunatne 8.jūlijā uzsāka projekta DNJ Start UP īstenošanu, kura mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības līmeņa celšanu, izstrādājot rīcības plānu jauniešu līdzdalības veicināšanai. Projekts tiks īstenot līdz 2020.gada 31.augustam. Projekta īstenošanas pirmajā posmā plānojam veikt esošās situācijas analīzi (par jauniešu vasaras nodarbinātības programmu, uzņēmēju iesaisti tajā, problēmām, jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta programmām, utt.).

Septembrī tiek plānota pirmā darba grupas tikšanās, kurā aicinām iesaistīties arī Jūs un Jūsu jauniešus, lai diskutētu par esošo problēmu, nākotnes iespējamiem risinājumiem un rīcības plāna izstrādi.

Par sevu velmi piedalīties projekta darba grupā, lūdzam paziņot sūtot e-pastu līdz 30.augustam.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

MILĀNA LOČA, Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Jaunatnes projektu koordinatore, e-pasts: milana.loca@dnd.lv; t.: 26793922; 65437663