Daugavpils apkaimes skolēni un skolotāji turpina apgūt latgaliskās tradīcijas caur folkloras dejām

 Daugavpils apkaimē turpinām īstenot biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldi projektu “Paspied roku kaimiņam”, lai veicinātu skolu jauniešu un pedagogu pilsonisko līdzdalību, stiprinātu nacionālo, lokālo identitāti un latgaliskās kultūras apgūšanu caur dažādām meistarklasēm.

Piektdien, 29. novembrī, visas dienas garumā Daugavpils novada Naujenes Kultūras namā notika projekta trešā – pēdējā meistarklase, kuru apmeklēja vairāk nekā 90 skolu jaunieši un skolotāji no Daugavpils novada Kalupes pamatskolas, Lāču pamatskolas, Medumu pamatskolas, Naujenes pamatskolas, Špoģu vidusskolas, Vaboles vidusskolas un Daugavpils Vienības pamatskolas. Meistarklasi vadīja tradicionālās dejas pedagoģe, horeogrāfe Dace Circene.

Meistarklasē skolēni un skolotāji apguva gan treniņstundas metodiku folkloras un skatuvisko deju apguvei no pamatiem līdz dejai (iesildīšanās, ķermeņa izpratne telpā, pamatsoļu apguves principi, kustību koordinācija, partneru attiecības u.c.), gan latgaliešu rotaļdejas, tādējādi izprotot reģionam raksturīgās īpatnības – dziedāt un dejot vienlaikus, un pamanot, kā atsevišķu elementu pielietošana var palīdzēt skatuviskās dejas apguvē, izmantojot skolās neierastas darba metodes, gan atsildīšanās elementus, kurus var izmantot nodarbību beigās vai pēc koncertiem. Skolēni un skolotāji pozitīvi novērtēja meistarklases norisi, Daces Circenes darbu un norādīja, ka šādas aktivitātes ir nepieciešamas ne vien, lai izzinātu Latgales reģionam raksturīgās kultūras iezīmes, bet saprastu to, ka kustība ikdienā ir ļoti svarīga – tā veicina koordināciju, uztur labā fiziskā un garīgā formā, tā ir iespēja kontaktēties vienam ar otru bez vārdiem, izmantojot ķermeņa valodu, apzinoties to, ka dziedot līdzi, labāk izproti saturu un var to meistarīgāk attēlot kustībās. Meistarklases laikā aktivitātēs iesaistījās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji, lai apgūtu jaunas iemaņas un dalītos pieredzē ar profesionālu tradicionālās dejas pedagoģi.

Projekta aktivitāšu laikā iegūtās zināšanas un iemaņas skolēni citiem skolu jauniešiem rādīs multiplikatīvi interaktīvā starpskolu koncertā, kas 13. decembrī notiks Daugavpils novada Kultūras centrā (Daugavpilī, Dobeles ielā 30).

Projekts tiek īstenots AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “ Atbalsts kultūras programmām reģionos” finansētā DNVOAC projekta “Paspied roku kaimiņam” ietvaros.