Daugavpils apkaimes skolēni un skolotāji apgūst Latgales folkloras tradīcijas

Latgales reģiona tradīcijas un dažādais nacionālais sastāvs jau izsenis atšķīries no citiem Latvijas novadiem. Lai veicinātu Daugavpils apkaimes skolu jauniešu un pedagogu pilsonisko līdzdalību, stiprinātu nacionālo, lokālo identitāti un latgaliskās kultūras apgūšanu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” piedāvā iespēju piedalīties izglītojošās meistarklasēs par latgaliešu tradīcijām Daugavpils novada, Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada skolēniem un pašdarbības kolektīvu vadītājiem AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” finansētā projekta “Paspied roku kaimiņam” ietvaros.

 2019. gada 22. novembrī Daugavpils novada Kultūras centrā un Daugavpils Vienības pamatskolā notika biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldi rīkotā projekta “Paspied roku kaimiņam” otrā –folkloras meistarklase. Vairāk nekā 40 skolu jaunieši un skolotāji no Daugavpils novada Naujenes pamatskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, Latviešu Kultūras centra folkloras kopām izmantoja šo iespēju. Meistarklasi vadīja etnomuzikoloģe Ilze Cepurniece.

Meistarklasē skolēni un skolotāji apguva gan iesildīšanās un atsildīšanās metodiku folkloras apguves nodarbībām no pamatiem līdz dziedāšanai (balss iesildīšana un atsildīšana, pareiza elpošana, ķermeņa līdzdarbošanās, kustības u.c.), izmantojot skolās neierastas darba metodes, gan dziedāšanas tehnikas, gan latgaliešu tautasdziesmas, atbilstoši katras folkloras kopas iespējām un nepieciešamībai repertuāra papildināšanā. Skolēni un skolotāji pozitīvi novērtēja meistarklases norisi, vadītājas darbu un norādīja, ka šādas aktivitātes ir nepieciešamas ne vien, lai pielietotu jaunu metodiku folkloras dziedāšanas apguvē, bet arī, lai izzinātu sevi, savas balss iespējas un apgūtu Latgales reģiona folklorai raksturīgās dziesmas un dziedāšanas tradīcijas, kā arī, lai skolotāji dalītos pieredzē viens ar otru un profesionālu etnomuzikoloģi.

Meistarklases vadītāja Ilze Cepurniece norādīja, ka folkloras kopu dalībnieki un skolotāji ir ieinteresēti un motivēti mācīties dziedāt, apgūt jaunas iemaņas, kā arī viņai ir prieks strādāt ar tik centīgiem un pretimnākošiem skolu jauniešiem, kuri labprāt uzklausa, ieklausās un mācās.

Projekta ietvaros nākamā meistarklase notiks 29. novembrī, kur skolu jaunatnes jaunāko klašu deju kolektīvi un to vadītāji pulcēsies Daugavpils novada Lāču pamatskolā.

Projekta aktivitāšu laikā iegūtās zināšanas un iemaņas skolēni citiem skolu jauniešiem rādīs multiplikatīvi interaktīvā starpskolu koncertā, kas 13. decembrī notiks Daugavpils novada Kultūras centrā (Daugavpilī, Dobeles ielā 30).

Projektu tiek īstenots AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “ Atbalsts kultūras programmām reģionos” finansētā DNVOAC projekta “Paspied roku kaimiņam” ietvaros.