Daugavpilī plāno veidot tūrisma maršrutu pa Daugavpils 19. gs. ielām

Idejas autors ir Domes deputāts Mihails Lavrenovs. Ir izpētīta citu valstu pieredze šajā jautājumā. Plānots izveidot un izvietot pie mājām Daugavpils vēsturiskajā centrā norādes par katras ielas vēsturisko nosaukumu, kas ir bijis 19. gs. un 20. gs. sakumā, kad šī apbūve veidojās. Bez tam, tiks strādāts pie speciāla tūrisma maršruta izveides.

Šo jautājumu skatīja Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēdē. Komisijas locekļi ideju atbalstīja. Speciālisti uzskata, ka no tūrisma aspekta tā ir apsveicama iecere, kas noteikti ir realizējama, tikai to jādara kompleksi. Idejas autors Mihails Lavrenovs skaidro, ka runa nav par pašreizējo ielu nosaukumu maiņu, bet par speciālu norāžu izvietošanu pie atsevišķām mājām, kas atgādinās par pilsētas vēsturi. Viņš informēja, ka jau sākts darbs pie norāžu vizuālā izskata izstrādes, notiek sadarbība ar māksliniekiem.

Pilsētbūvniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Igors Prelatovs ierosināja papildjautājumu- paralēli šim projektam sākt darbu pie norāžu sistēmas sakārtošanas pilsētas centrā, lai ielu nosaukumu un māju numuru norādes būtu vienotā stilā. Māju apsaimniekotājiem tas būs jāizdara līdz 2020. gada 1. jūnijam.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.