Daugavpilī notika “Projektu Gadatirgus 2019”

Diena, kad var rast atbildi uz jautājumu – Vai manas idejas realizācijai ir pieejams ES fondu, programmu finansējums

Uzņēmējdarbības attīstībā papildus finansējuma piesaitei ir ļoti nozīmīga loma, īpaši ja ir iespēja daļu plānoto investīciju segt ar ES fondu, programmu finansējumu. Jāatzīmē, ka šis finansējums tiek piešķirts konkursa kārtībā un tiek izsludināts noteiktos termiņos. Tieši uz  šo brīdi ir daudz aktuālu programmu  uzņēmējdarbības jomā, kuras administrē daudzas institūcijas.

“Projektu Gadatirgus 2019 pasākuma ietvars tika plānots tā, lai vienkopus sapulcēt iespējami daudz institūciju un uzņēmējam, biznesa idejas autoram, NVO sektora pārstāvim būtu iespēja vienuviet saņemt atbildes uz sev interesējošu jautājumu par fondu programmu piedāvājumu”, norāda Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins.

Pasākuma ietvaros apmeklētājiem bija iespēja saņemt informāciju par fondu un programmu finansējumu tādās jomās kā:

 • Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide vai rekonstrukcija;
 • Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras pilnveidošana;
 • Tūrisma pakalpojuma izveide un attīstība;
 • Atbalsts pārtikas produktu ražošanai;
 • Sabiedriski nozīmīgu projektu finansējums;
 • Atbalsts biznesa uzsācējiem;
 • Energoefektivitātes programmas dzīvojamam un ražošanas sektoram;
 • Mikrouzņēmumu atbalsta programmas lauku teritorijās;
 • Īpašas finanšu aizdevumu un kredītu garantiju programmas;
 • Iespēja saņemt finansējumu sabiedrības integrācijas ideju realizēcijai;
 • Sociālā uzņēmējdarbība un atbalsts līdz 90% gan pamatlīdzekļiem, gan apgrozāmiem līdzekļiem;
 • Finansējums inovāciju ieviešanai sadarbībā ar reģiona augstskolām;
 • Finansējums jauna produkta priekšizpētei;
 • Finansiāls atbalsts darba vidē balstītām apmācībām nodarbinātajiem;
 • Atbalsts uzņēmuma mārketinga pasākumiem.

Daļai iepriekš minēto jomu finansējums ar atšķirīgiem mērķiem un atbalsta apjomu paredzēts vairākās programmās.

Reģionā darbojas daudz uzņēmumu, kas jau ir modernizējuši ražošanas bāzi un meklē iespējas paplašināt noieta tirgu. Šiem uzņēmējiem pasākuma ietvaros bija saistoša informācija par bezmaksas platformām jaunu klientu meklēšanā, atbalstu ārējo tirgu apgūšanā. Metālapstrādes darbības jomas uzņēmumi uzzināja arī par nozares asociācijas sniegtajiem pakalpojumiem, pieejamo atbalstu ārvalstu tirgu apgūšanā, pie tam to saņemot pat bez projekta rakstīšanas.

Šoreiz akcents tiks likts uz iespēju saņemt individuālu un kvalificētu konsultāciju tieši no atbalsta institūcijas, un jāatzīmē ka visi apmeklētāji šo ispēju arī raiti izmantoja.

Pasākuma organizatori – Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs un Daugavpils pilsētas dome pateicas visām institūcijām, iestādēm par līdzdalību pasākuma īstenošanā, kā arī viesiem apmeklētājiem par izrādīto interesi.

Pasākumā ar prezentācijām piedalījās: Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, Latgales Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Latvijas Darba devēju konfederācija, Labklājības ministrija (Sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts), Lauku atbalsta dienests, Attīstības finanšu institūcija ALTUM, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, Daugavpils universitāte, Eiropas biznesa atbalsta tīkls, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, Preiļu rajona partnerība,Krāslavas rajona partnerība, Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī  Latvijas lauku konsultāciju centrs, Metālapstrādes klasteris, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris, Latvijas Koka būvniecības klasteris, Daugavpils pilsētas Biznesa attīstības nodaļa, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, kā arī pats pasākuma rīkotājs – LPR Latgales uzņēmējdarbības centrs.