Daugavpilī notika sanāksme par DI projekta aktualitātēm

Latgales plānošanas reģiona administrācija 2019. gada 30. aprīlī projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (DI) ietvaros Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles iela 30, Daugavpilī) rīkoja informatīvo sanāksmi par DI projekta projekta ieviešanas aktualitātēm un problēmām, kurā piedalījās iesaistīto sadarbības partneru Sociālo dienestu vadītāji un atbildīgās personas.

Projekta vadības grupas pārstāvji Sarmīte Teivāne un Ināra Krūtkrāmele klātesošos pasākuma dalībniekus informēja par projekta ieviešanas, sociālo pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas procesiem, biežāk darba gaitā pieļautām kļūdām un neprecizitātēm, kā arī atbildēja uz citie aktuālie jautājumiem.

Pirms sanāksmes no plkst. 10.30 līdz 12.00 Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” bāriņtiesu un bērnu ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem notieka fonda PLECS informatīvais seminārs par resursiem, kurus iespējams izmantot ceļā uz mērķi  – lai katram bērnam būtu ģimene.

Vairāk informācijas: Ināra Krūtkrāmele, Latgales deinstitucionalizācijas projekta vadītāja, e-pasts: inara.krutkramele@lpr.gov.lv

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, LPR DI projekta sabiedrisko attiecību specialists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv