Daugavpilī gada laikā būtiski pieaudzis audžuģimeņu skaits

Tuvojoties gada izskaņai, organizācijas un iestādes atskatās uz paveikto un apkopo darba rezultātus.  Daugavpils pilsētas Bāriņtiesai šis bijis notikumiem bagāts un produktīvs darba gads, kad izdevās ievērojami palielināt audžuģimeņu skaitu pilsētā. 2019. gadā Daugavpils audžuģimeņu skaits pieauga par trešdaļu: pirms gada šāds statuss bija 12 ģimenēm, šobrīd pilsētā jau ir 18 audžuģimenes (plānots, ka līdz gada beigām būs 19). Savukārt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits būtiski samazinājies. 

Šī pozitīvā tendence novērojama, pateicoties līdzdalībai no valsts un pašvaldības puses: ik gadu paplašinās atbalsta veidu klāsts, tiek veidoti atbalsta centri un sniegtas speciālistu konsultācijas.

Svarīga loma ir Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centram „Daugavpils”, kas pērn uzsācis darbību ar Domes atbalstu. Tas sniedz  profesionālu psihosociālu palīdzību cilvēkiem ar dažādām sociālām problēmām, veicina ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu attīstību bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā – ģimenes asistenta, psihoterapeita un  ģimenes terapeita palīdzību. Centra darbība ietver arī atbalstu vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības grūtības, kā arī organizē bērnu vasaras nometnes. Viens no svarīgākajiem centra darbības virzieniem ir audžuģimeņu kustības sekmēšana.

Šeit var saņemt atbildes uz visiem ar bērna pieņemšanu ģimenē saistītajiem jautājumiem, kā arī iepazīt citu audžuģimeņu pozitīvo pieredzi. Tas iedrošina arvien jaunas ģimenes uzņemties atbildību par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Katrs te nāk ar savu dzīvesstāstu un savu iemeslu mudināts, tomēr noteicošais faktors, pēc pašu audžuvecāku atzinuma, ir iekšējā gatavība un vēlme sniegt palīdzīgu roku tiem, kam tā tik ļoti nepieciešama.

Uz šo brīdi audžuģimenēs ir ievietoti 70 mūsu pašvaldības bērni. Domē tiek skatīti vairāki priekšlikumi bez vecāku gādības palikušo bērnu labklājības līmeņa uzlabošanai. Tikmēr Bāriņtiesas un Sociālā dienesta darbiniekiem joprojām jāsaskaras ar situācijām, kad jāizvērtē, vai bērnam ir droši palikt bioloģiskajā ģimenē. Diemžēl, tas ne vienmēr ir iespējams. Pilna informācija par to, kā var iesaistīties situācijā un sniegt palīdzīgo roku, atrodama Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā www.bti.gov.lv/, kā arī Daugavpils pilsētas Bāriņtiesā, tālr. 65476795.

 

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.