Daugavpilī par 3,5 milj. EUR dome pabeidz celtniecības darbus jaunas ražošanas ēkas (5879 kv.m) izveidē un uzsāk īrnieka meklējumus

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 ietvaros“Jaunas darba vietas Daugavpilī. Dome pabeidz celtniecības darbus jaunas ražošanas ēkas (5879 kv.m) izveidē par 3,5 milj euro un uzsāk īrnieka meklējumus. Prasības – viena kvadrātmetra īre 1,5 euro mēnesī, līdz 2021.gadam jāizveido vismaz 60 darba vietas un jāinvestē vismaz 700 tūkstoši euro.” tā savā facebook kontā informē domes priekšsēdētājs A.Elksniņš.

ERAF projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros notiek būvniecības darbi objektos:

  • Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī (Būvuzņēmējs SIA „Ceļi un tilti”),
  • Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī (Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns”),
  • Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī (Būvuzņēmējs PS „PMK un BB”).
  • Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī (Būvuzņēmējs CBF SIA „Binders”, būvniecības darbi uzsākti 17.07.2019.).

Uz doto momentu izpilde attiecīgi sastāda 95%, 87%, 61% un 3%.

Objektā notiek regulāras pārbaudes, t.sk. būvuzraudzības un autoruzraudzības darbi. Autoruzraudzību ielu būvobjektos nodrošina SIA „BM projekts”, ēkas būvniecības objektā autoruzraudzību veic SIA „Firma L4”. Būvuzraudzību objektā „Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī” veic SIA „RoadLat”, pārējos objektos būvuzraudzību veic SIA „REM PRO”.

Ieskats būvniecības darbos:

1.att. Kaltā granīta bruģa seguma būvniecība Mendeļejeva ielā.

 

2.att. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība Mendeļejeva ielā.

 

3.att. Taktīla bruģa joslas būvniecība Mendeļejeva ielā.


4.att. Skats uz objektu „Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī”.

 

5.att. Skats uz objektu „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī”.

        

6.att. Zemes klātnes ierakuma būvniecība un demontāžas darbi objektā „Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī”.

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv