Daugavpili apmeklē Polijas Republikas nacionālās izglītības ministre Anna Zalevska

13.-14. februārī Latvijā oficiālā vizītē ieradusies Polijas Republikas nacionālās izglītības ministre Anna Zalevska. Šodien vizītes ietvaros viņa apmeklē Latgali.

Rīta pusē ministre kopā ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, Polijas Republikas vēstnieci Latvijā Moniku Mihališinu, Daugavpils poļu biedrības, Izglītības pārvaldes, J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas pārstāvjiem nolika ziedus pie piemiņas krusta kritušajiem poļiem Slobodkā un iepazinās ar remontdarbu gaitu poļu ģimnāzijas ēkā.

Ģimnāzijas ēkas apskates laikā būvnieki informēja, ka savus darbus viņi plāno tā, lai būvdarbi tiktu pabeigti vasaras otrajā pusē un skolas pārstāvjiem atliktu laiks sagatavot telpas mācību procesam. Sarunā ar A. Zalevsku Domes priekšsēdētājs A.Elksniņš apliecināja, ka pašvaldība stingri seko būvdarbu gaitai un savas kompetences ietvaros darīs visu, lai 1. septembrī ēkā varētu uzsākt mācības. Atvadoties ministre izteica gandarījumu par līdzšinējo veiksmīgo dialogu, kas izveidojies starp Polijas un Latvijas institūcijām izglītības un kultūras jomā Daugavpilī.

Dienas otrajā pusē Anna Zalevska apmeklēs Krāslavas Gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolu.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.