Daudz laimes Līvāniem 93. dzimšanas dienā!

1926. gada 7.jūnija toreizējais Latvijas Republikas prezidents Jānis Čakste izsludināja likumu “Par pilsētas tiesību piešķiršanu Ainažu, Līvānu un Madonas miestam”.

Daudz laimes Līvāniem 93. dzimšanas dienā!

Latgales plānošanas reģiona administrācija un tā Attīstības padome sveic visus Līvānu iedzīvotājus svētkos!

Pilsētas ciemiņus laipni aicina uz Līvānu pilsētas svētkiem 19.-21.jūlijā!

Attēls: Laikraksts “Valdības Vēstnesis”