Darbnīca “Kā uzlabot reģiona konkurētspēju?”

2019.gada 7.jūnijā Rēzeknē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju rīkos darbnīcu “Kā uzlabot reģiona konkurētspēju?”, kuras ietvaros dalībnieki (vietējā reģiona industrijas, akadēmijas un publiskā sektora pārstāvji) tiks iepazīstināti ar ekosistēmu pieejas konceptu, darbības principiem un potenciālo ietekmi uz reģionālo konkurētspēju.

PASĀKUMA PROGRAMMA:
10:30 – REĢISTRĀCIJA
10:45 – DARBNĪCAS IEVADSESSIJA
• Reģiona attīstības tendences (Plānošanas reģions)
• Ekonomikas attīstības tendences un nākotnes scenāriji (Ekonomikas ministrija)
11:10 – DARBNĪCAS PIRMĀ DAĻA (Darbs grupās)
13:00 – PUSDIENU PĀRTRAUKUMS
13:30 – DARBNĪCAS OTRĀ DAĻA (Darbs grupās)
14:30 – KOPSAVILKUMS UN NOSLĒGUMS

Darbnīcas mērķis ir identificēt reģiona perspektīvākās nozares, konkurētspējas priekšrocības un uz tā pamata definēt reģiona ekosistēmu, kā arī priekšnosacījumus ekosistēmas pilnvērtīgai attīstībai, izmantojot reģionā esošos visa veida resursus.

 

Darbnīcas rezultāti tiks izmantoti par pamatu RIS3, Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam un Industriālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādei, kā arī ES fondu pēc 2020. gada plānošanai reģionu specializācijas attīstībai. Darbnīcas ietvaros tiks diskutēts par labāku formātu/platformu ekosistēmas reģionā attīstības priekšnosacījumu definēšanai (esošo nozaru produktivitātes celšana un perspektīvo zināšanās/tehnoloģijās balstīto nozaru attīstība).

 

Darbnīcas dalībnieki: uzņēmēji, izglītības un zinātnes institūcijas, valsts un pašvaldību pārvaldes pārstāvji, NVO.

 

Pieteikšanās: ej.uz/regrezekne