CFLA pašvaldības aicina uz informatīviem semināriem deinstitucionalizācijas projektu kontekstā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros uzaicina Jūs uz informatīvo semināru par projektu īstenošanas jautājumiem.

Semināru plānojām rīkot 2019. gada 31.maijā Rīgā.

  • Rīgas un Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām semināra sākums plkst.10:00
  • Kurzemes, Latgales un Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām semināra sākums plkst. 14.00

Lūdzam informāciju par dalību seminārā – maksimāli 2 cilvēki no pašvaldības (dalībnieka vārds, uzvārds, amats), sniegt līdz 2019.gada 21.maijam plkst.17:00, kā arī jautājumus, uz kuriem vēlaties saņemt atbildes semināra laikā, iesūtīt līdz 2019.gada 27.maijam plkst.17:00, nosūtot uz e-pasta adresi info@cfla.gov.lv.

Semināra dalībniekiem tiks pieteiktas caurlaides, līdz ar to līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Semināra darba kārtība.

Par semināra norises vietu informēsim pēc 2019. gada 22. maija.