Biznesa atbalsta institūcijas apmeklē Ludzas novada uzņēmējus

Ar mērķi veicināt ātrāku uzņēmēju attīstības ideju realizāciju, Ludzas novada pašvaldība šī gada 2.aprīlī organizēja biznesa atbalsta institūciju speciālistu izbraukuma vizīti pie Ludzas novada uzņēmējiem. Pasākuma dalībnieki –  Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, uzņēmējdarbības koordinators Jānis Romancāns, Latvijas Darba devēju konfederācijas Latgales reģiona koordinators Juris – Guntis Vjakse, Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji – centra vadītājs Andris Kucins un komercdarbības konsultants Boriss Varlamovs, finanšu institūcijas Altum Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka.

Vizītes ietvaros ar savu darbību un attīstības vīziju iepazīstināja SIA “Baltic Pallet Manufacture”, kas nodarbojas ar mežistrādi, kā arī veic kokapstrādi – taras dēļu ražošanu. Uzņēmuma attīstības plānos ir ražotnes modernizācija, kas ļautu ne tikai palielināt pārstrādes apjomus, samazināt ražošanas izmaksas, bet arī palielināt nodarbināto atalgojumu. Jāatzīmē, ka šī uzņēmuma pārstāvjiem ir arī kapitāla daļas uzņēmumā SIA „Felicianovas rūpnīca „Polimērs””, kas tika nodibināta 1984.gadā uz meliorācijas polimēru cauruļu ražošanas bāzes un veic saimniecisko darbību arī šobrīd. Šodien tas ir viens no uzņēmumiem Latvijā, kas ražo caurules meliorācijai, kanalizācijai, ūdensvadam, elektrības kabeļiem, kā arī vairāk nekā 30 dažādu polimēru izstrādājumu. Vizītes laikā pieaicinātie speciālisti sniedza konsultācijas par iespējām paplašināt ražošanas klāstu un noieta tirgus. Tā kā uzņēmuma izaugsmei svarīgi pieaicināt kvalificētus speciālistus, Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvis J.G. Vjakse informēja par profesionālas izglītības studentu piesaistīšanu darba praksei tieši uzņēmumā, pie tam saņemot arī finansiālo atbalstu. Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji A. Kucins un B. Varlamovs pastāstīja par aktuāliem projektu konkursiem, kā arī iespēju izmantot Latgales speciālās ekonomiskās zonas statusa priekšrocības. Ar finanšu institūcijas Altum pārstāvi V. Pučku tika apspriestas aizdevuma iespējas jauna un mūsdienīga aprīkojuma iegādei, un pieejamais finanšu atbalsts būtiski atslogotu uzņēmuma naudas plūsmu aizdevuma atmaksā.

Savukārt apmeklējot mēbeļu ražotni “Rault LV” Ludzā, ar uzņēmuma īpašnieku tika apspriesti nākotnes plāni un izaugsmes iespējas, pieejamais atbalsts.

Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības koordinators Jānis Romancāns, apkopojot vizītes laikā saņemto uzņēmēju atzinīgo vērtējumu, piebilda, ka turpinās rīkot šāda veida pasākumus un pašvaldība meklēs jaunus risinājumus, lai uzņēmējdarbība Ludzas novadā attīstītos pēc iespējas straujāk.

Ziņu sagatavoja:

LPR LUC sadarbībā ar Ludzas novada domi