Biedrība “Pūga” uzsāk piektā Erasmus + projekta realizāciju

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi biedrības “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga”” projektu “Rafting in entrepreneurship”, kas tiks īstenots programmas “Erasmus +: Jaunatne darbībā” ietvaros. Šī projekta gaitā no 19. līdz 30. septembrim Armēnijas pilsētā Diližanā pulcēsies jaunieši no septiņām valstīm- Latvijas, Armēnijas, Spānijas, Igaunijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Gruzijas.

Šis ir jau piektais biedrības Pūga projekts ERASMUS+ programmā un tā mērķis ir- sniegt jauniešiem gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu – stiprinot saites starp jaunatnes jomu un darba tirgu, kā arī veicināt jauniešu informētību par ERASMUS+ programmas piedāvātajām iespējām un to, kā dalība šāda veida projektos var ietekmēt nākotni.

Caur konkrētiem Armēnijas ekotūrisma uzņēmējdarbības piemēriem mēs vēlamies parādīt jauniešu apmaiņas dalībniekiem to, ka bieži vien sava biznesa uzsākšanai nemaz nevajag tik daudz. Šo desmit dienu laikā jauniešiem būs iespēja iegūt pieredzi plānošanā, komandas darbā, publiskajā runā, pārbaudīt sevi un savas spējas neierastās situācijās, uzlabot komunikācijas prasmes un izrādīt iniciatīvu, jo svarīgākais šī projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus tā īstenošanā, jauniešu līdzdalība ir uz attīstību vērstas sabiedrības pamats.

Projektā tiks iesaistīti arī jaunieši kas savās ikdienas gaitās saskaras ar ekonomiskiem, sociāliem un ģeogrāfiskiem šķēršļiem. Tādējādi uzlabojot jauniešu galveno prasmju un spēju līmeni, kā arī veicinot jauniešu līdzdalību Eiropā un darba tirgū.

Biedrība “Pūga” uzsāk dalībnieku atlasi dalībai jauniešu apmaiņas projektā. Ja tev ir labas angļu valodas zināšanas, tu esi motivēts iegūt jaunu pieredzi un būt atbildīgs komandas biedrs, tad sazinies ar mums rakstot uz e-pasta adresi biedriba.puga@gmail.com.

Projekts “Rafting in entrepreneurship” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Detalizētāka informācija par jauniešu apmaiņas projektu

Inga Zagorska, Biedrības “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga”” valdes locekle, Tālrunis: 29322748, E-pasts: biedriba.puga@gmail.com