Latvijas kristīgās draudzes uz Baznīcu nakti šogad ielūdz 7. jūnijā. Jau šobrīd katrs ir aicināts iepazīties ar notikuma karti www.baznicunakts.lv.

Kristīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” Latvijā norisināsies jau sesto reizi. Baznīcu nakti kopīgi rīko Latvijas kristīgo konfesiju draudzes. Ikviens cilvēks ir aicināts atklāt notikuma īpašo skaistumu un nozīmi. Tā ir satikšanās ar skaistumu baznīcas kultūras, mākslas un garīgo vērtību mantojumā. “Gaisma ir nākusi pasaulē” – vārdi no Jāņa evaņģēlija ir Baznīcu nakts moto un notikuma īpašās pievilcības avots. Baznīcu nakts aicina šo Gaismu piedzīvot – sastapties ar Dieva skaistumu Latvijas baznīcās, cilvēkos un katram savā dvēselē.

Šogad Baznīcu nakts vienojošā tēma ir Draudzība. Tas ir aicinājums gan personīgi, gan kā kopienai pārdomāt un pieredzēt, cik svarīgi ir ar tuvāko dalīties tajā, kas Tev ir vērtīgs. Līdzās draudzības tēmai Baznīcu nakts veidotāji 2019. gadā aicina Latvijas draudzes apzināt ar draudzes vēsturi saistītos Latvijas Neatkarības kara jeb Brīvības cīņu notikumus un cilvēkus, kuri cīņā par Latvijas neatkarību gan pirms 100 gadiem, gan vēlākos laikos piepildīja Jēzus sacīto: “Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem” (Jāņa 15:13).

Baznīcu nakts notikuma programmu ir plānots publicēt www.baznicunakts.lv, sākot no 20. maija. Tradicionāli notikuma programma ietver garīgās mūzikas koncertus, norises bērniem, lūgšanas, kā arī kopīgas sarunas pie draudzes sarūpēta cienasta. Pulksten 21.00 visās baznīcās ļaudis ir aicināti vienoties kopīgā Tēvreizes lūgšanā.

Pasākumi Latgales baznīcās 2019

 

 • Balvu evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Mārtiņa Lutera iela 3, Balvi, Balvu nov., LV-4501

  Programma:

  Balvu evaņģēliski luteriskā baznīca


  Baznīcu nakts programma

  17.00 Tikšanās ar draudzes mācītāju un jaunajiem draudzes locekļiem (iesvētes grupa)

  18.00 Baznīcas zvans un svētbrīdis

  18.20 Muzikāls pārsteigums

  18.30 Mūsu Tēvs lūgšana

  19.00 Ekskursija pa baznīcu

 • Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca


  Adrese:Andreja Pumpura iela 11A Daugavpils, LV-5404 Latvija

  Programma:

  Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca


  Baznīcu nakts programma

  18.00 Baznīcu nakts atklāšana ar baznīcas zvaniem

  18.30 Jēzus Sirds litānija

  19.00 Sv. Mise

  20.00 Ekskursija / Kvests / Darbnīcas

  22.00 Nakts ērģeļmūzikas koncerts Uzstājas Arturs Ļisovs un draugi

  Visa vakara garumā baznīcā iespējams apskatīt fotogrāfiju izstādi “Ar lūgšanu un mīlestību”, kura veltīta draudzes prāvesta Jura Mukāna gaišajai piemiņai. (Baznīcas arhīva materiālu izstāde)

 • Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle


  Adrese:18. novembra iela 66, Daugavpils, Latvija

  Programma:

  Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle


  Iepazīsti mūsu vidi, mūsu cilvēkus!

  Baznīcu nakts programma

  18.00“Iepazīsimies!” – ekskursija pa dievnamu draudzes mācītāja pavadībā. Būs iespēja redzēt to, kas ikdienā ir apslēpts cilvēku acīm

  18.00 – Paralēli ekskursijai notiks aktivitātes bērniem baznīcas dārzā “Zaļās ganības” (rotaļas, uzdevumi utt.)

  18.40“Tuvāk Debesīm…” – uzkāpšana baznīcas tornī ar iespēju brīvām sarunām ar mācītāju.

  18.40 – Paralēli ekskursijai notiks aktivitātes bērniem baznīcas dārzā  “Zaļās ganības” (rotaļas, uzdevumi utt.)

  19.30“Kas meklē, tas atrod…” – interaktīva orientēšanās spēle dažāda vecuma grupām pa dievnama telpām un pārsteiguma balvas

  20.00“Ģimene – mazā draudze jeb – kā ģimene veido sabiedrības vērtības” – vecāku sarunas brīvā gaisotnē ar bērnu un jauniešu psiholoģi par draudzīgu attiecību veidošanu ģimenē, vērtību nodošanu bērniem, kas ir veselīgas sabiedrības pamats. Būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus

  20.00 – Paralēli vecāku pasākumam notiks radošās darbnīcas bērniem “Mans draugs – eņģelis”

  21.00 – Kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs” un Latvijas Valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”

  21.15“Garderobe” – ekspozīcija un stāstījums par luterāņu amata tērpu un altāra segu izcelsmi un nozīmi

  22.00“Starp Debesīm un Zemi” – muzikāls sveiciens no draudzes mūziķiem (muzicē Andis un Guna Lenši (balss, akustiskās ģitāras) un Maija Kalniņa (vokāls, čells)

  22.40“Paliec tuvumā…” – pielūgsme dziesmās kopā ar luterāņu un katoļu draudžu jauniešiem. Liecības un stāstījumi par ticības ceļu, draudzes nozīmi ticīga cilvēka dzīvē, dzīvi Dieva tuvumā

  23.30 – 24.00 – Brīvs brīdis sarunām,  lūgšanai, draudzībai pie tējas tases

 • Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīca


  Adrese:Rīgas iela 39, Daugavpils, Latvia

  Programma:

  Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīca


  17.30 Lūgšanu vakars “Bērna lūgšana” – piedalās draudzes bērni, ģimenes

  18.00 Svētā Mise

  19.00 Sadraudzība baznīcas pagalmā (aktivitātes bērniem, cienasts)

  20.00 Lūgšanu vakara turpinājums “Vēstule Dievam” – Pjotrs un Katerina Veļičko

  21.00 Kopīga “Tēvs mūsu” lūgšana

  21.10 Dziesmas un lūgšanas kopā ar draudzes jauniešiem

 • Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca


  Adrese:Baznīcas iela 28, Daugavpils, Латвия

  Programma:

  Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca


  Informācija par programmu pieejama baznīcā vai sazinoties ar draudzi!

 • Lūznavas muiža un kapela


  Adrese:Lūznavas muiža, Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Latvija

  Programma:

  Lūznavas muiža un kapela


  Baznīcu nakts programma

  17.00 Diskusija „Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot! (Ebr. 13:1): dāvanas un dāvināšana reliģijā un sadzīvē” muižas Sarkanajā zālē

  19.00 Koncerts Laima Jansone (kokle) un Laura Polence (balss).

  20.00 Kopīga lūgšana par Latviju

  Diskusiju vadīs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore Angelika Juško-Štekele, bet tajā piedalīsies Viļānu Svētā Alberta Lielā mariāņu klostera priekšnieks, Viļānu, Ostrones, Rikavas un Nagļu draudžu prāvests, tēvs Rinalds Stankevičs, Kaunatas un Zosnas draudzes prāvests Haralds Broks, Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes vikārs Vitālijs Filipenoks un koklētāja Laima Jansone.

 • Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca


  Adrese:Malnavas iela 6, Kārsava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717

  Programma:

  Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca


  Baznīcu nakts programma

  18.00 Baznīcu nakts atklāšana ar baznīcas zvaniem. Darbojas Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas bērnu radošās darbnīcas, baznīcas apskate
  20.30 Bozovas etnogrāfiskā ansambļa koncerts
  21.00 Priestera Ringolda Klimona uzruna un Baznīcu nakts koncerts

  Pēc koncerta sadraudzība ar tēju un pīrāgu

  Piedalās: apvienotais Stirnienes garīgās mūzikas koris “Reversium” (tulk. Atgriešanās) un Kārsavas baznīcas Jauniešu koris, diriģents – Jānis Gruduls, koncertmeistare – Agnija Romanovska, solisti – Gunta Greisle, Jānis Zeps, Ainārs Kiserovskis, ērģeles – Ilze Vizule, saksofos – Arnita Lipska, vijole – Anda Šicāne, Kārsavas kultūras nama ansamblis “Belcanto” – vadītāja Anda Šicāne un Kārsavas vidusskolas meiteņu ansamblis – vadītāja Ligita Žukovska.

 • Rēzeknes Septītās dienas adventistu draudze


  Adrese:Latgales iela 19, Rēzekne, Latvija

  Programma:

  Rēzeknes Septītās dienas adventistu draudze


  Iespēja iepazīties ar Septītās dienas adventistu Rēzeknes draudzes vēsturi, dzīvi un kalpošanu sabiedrībai.

  Baznīcu nakts programma

  19.00 Atklāšana

  19.10 Lasījums no Svētajiem Rakstiem un lūgšana

  19.20 Kristīgā mūzika un dziesmas

  20.00Dieva bauslis – Sabatsprezentācija un diskusijas

  20.40 Dieva dotie veselības principi

  21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs” un pārdomas par to

  21.40 Laimīgas ģimenes noslēpumi: “Vīra un sievas lomas ģimenē”

  22.00 Lūgšanas. Noslēgums

  Visu vakaru Ekskursijas pa dievnamu, foto izstāde, kristīgā literatūra, aizlūgšanas, tēja un uzkodas.

 • Rēzeknes Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Raiņa iela 4, Rēzekne, Latvia

  Programma:

  Rēzeknes Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca


  Baznīcu nakts programma

  17.00 Baznīcas torņa atvēršana apmeklētājiem

  19.00 Viesošanās Adventistu Rēzeknes baznīcā, iepazīšanās ar draudzes vēsturi, dzīvi. Lasījums no Svētajiem Rakstiem un lūgšana. Kristīgā mūzika un dziesmas. ”Dieva bauslis – Sabats” prezentācija un diskusijas.

  20.30  Adventistu draudze viesojas Rēzeknes sv. Trīsvienības ev. lut. draudzē. Iepazīšanās ar draudzes vēsturi, dzīvi

  21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs” un pārdomas par to

  21.40 Laimīgas ģimenes noslēpumi: “Vīra un sieva lomas ģimenē”

  22.00 Lūgšanas. Noslēgums

  Visu vakaru Ekskursijas pa dievnamu, aizlūgšanas, tēja un uzkodas.

  No plkst. 19.00- 20.30 Rēzeknes luterāņu draudze ciemojas pie adventistu draudzes

  Daži cilvēki paliek dievnamā un vada iepazīšanos ar draudzes vēsturi, dzīvi un kalpošanu.

 • Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca


  Adrese:Rekovas iela 22, Rekova, Šķilbēnu pagasts, LV-4587, Latvia

  Programma:

  Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca


  Informācija par programmu pieejama uz vietas baznīcā vai sazinoties ar draudzi!

 • Tilžas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Balvu novads , Tilžas pagasts, Mežarijas, Baznīcas zeme

  Programma:

  Tilžas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Informācija par programmu pieejama uz vietas baznīcā vai sazinoties ar draudzi!

 • Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīca


  Adrese:Rīgas iela 2, Varakļāni, Varakļānu pilsēta, Latvia

  Programma:

  Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīca


  Baznīcu nakts programma 

  20.00  Sv. Mise Piedalās Daugavpils Vissvētās Jēzus Sirds draudzes ansamblis un kustības “Pro Sanctitate” apustuliskās oblātes (konsekrētās māsas) Liliane Bertrand un Rita Refalo un citi kustības dalībnieki

  21.00  Garīgo dziesmu koncerts

  21.30  Prezentācija “Kas ir kustība “Pro Sanctitate”?”

  22.00 “Pro Sanctitate” un citu muzicējošo jauniešu garīgās mūzikas koncerts “Tu esi gaidīts”

  23.00 – 24.00  Grāfu Borhu kapeņu apmeklējums

 • Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca


  Adrese:Baznīcas iela 54, Viļaka, Viļakas pilsēta, Lettonia

  Programma:

  Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca


  Baznīcu nakts programma

  17.00 Mīlestības koka atklāšana pie grāfienes tiltiņa
  17.15 – 18.45 Iepazīšanās, ekspedīcijas un viktorīnas Viļakas katoļu, luterāņu un pareizticīgo baznīcās
  18.00 “Eņģeļa balss skaņas” visās Viļakas baznīcās
  19.00 Sv. Mise Viļakas katoļu baznīcā par kristiešu vienotību, dzied Viļakas un Balvu katoļu baznīcu apvienotais koris
  20.00  Agape un lūgšana “Tēvs mūsu”
  20.40 – 22.00  Meistardarbnīcas baznīcas dārzā
  • Piemiņas paliktnīša izgatavošana • Ietērp vārdos savu baznīcu • Iegravē iniciāļus
  • Video stāsts un foto izstāde baznīcā • Mākslas darbu izstāde tornī • Noslēpumi kapenēs
  22.00 Ekspedīcijas un viktorīnas uzvarētāju apbalvošana
  22.10  Koncerts Uzstājas Guna un Aldis Kise, Dainis Skutelis.

 

 

Par Baznīcu nakti

Baznīcu nakts Latvijā notiek kopš 2014. gada. Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms vairāk nekā 10 gadiem notika pirmais šāds Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā.  Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Latvijā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Pateicamies un aicinām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta nr. LV14HABA0551037490653.

Jurģis Klotiņš, kultūras notikuma „Baznīcu nakts” komandas pārstāvis,  e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com