Baznīcas var pieteikties atbalstam konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”

Līdz 15. aprīlim turpinās pieteikšanās Rietumu Bankas labdarības fonda konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”, aicinot baznīcas pieteikt arhitektūras un mākslas pieminekļus to restaurācijai un saglabāšanai turpmākiem gadiem, informē fonda pārstāve Ieva Circene.

Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Nacionālo kultūras un mantojuma pārvaldi.

Rietumu Bankas labdarības fonds aicina pieteikties jebkuru Latvijā reģistrētu reliģisku organizāciju vai biedrību, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi.

Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurāciju, gan arī neatliekamos remonta darbus, kupolu un baznīcas gaiļu restaurāciju, altārgleznu, lustru, kroņlukturu saglabāšanu un tamlīdzīgi.

Viens projekts var saņemt finansiālu atbalstu apmērā līdz 5 000 eiro, savukārt kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 25 000 eiro.

Konkurss noris astoto gadu pēc kārtas, šo gadu laikā saglabāts un restaurēts vairāk nekā 45 baznīcu mantojums visdažādākajās Latvijas reliģiskajās konfesijās.

Pērn, piemēram, atbalstu sniedza Lestenes evaņģēliski luteriskai baznīcai, Palsmanes evaņģēliski luteriskai baznīcai, Alojas evaņģēliski luteriskai baznīcai, Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrālei, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu namam, Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcai un Silenes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcai.