Balvu novada pašvaldības finansiālais atbalsts palīdz uzsākt saimniecisko darbību Kanisterapijas pakalpojumu sniegšanai Ziemeļlatgales reģionā

2018. gadā Balvu novada pašvaldība pirmoreiz organizēja konkursu „Esi uzņēmējs Balvu novadā”, kura mērķis bija aktivizēt iedzīvotājus saimnieciskās darbības uzsākšanai, tādejādi veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā.

Konkursā bija iespēja piedalīties ikvienam interesantam, kurš vēlējās uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika paredzēts finansiāls atbalsts 5000.00 EUR (neatmaksājama atbalsta summa-grants), nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli iegūstamo summu ne vairāk kā 2000.00 EUR.

Interesi, uzsākt uzņēmējdarbību Balvu novadā, izrādīja ne tikai Balvu novada, bet arī Viļakas un Kārsavas novada iedzīvotāji. Konkursam savas biznesa idejas bija iesnieguši divpadsmit pretendenti, kuri Balvu novadā plānoja sniegt metināšanas, spēļu konsoļu nomas, auto datordiagnostikas, fizioterapeita, friziera, skaistumkopšanas, latīņu deju mācīšanas, kanisterapijas, aitu cirpšanas, meža gaļas un zivju produkcijas pārstrādes pakalpojumus, kā arī attīstīt bērnu apģērbu un bērnu sensoro rotaļlietu un aksesuāru ražošanu.

Konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā analizēja iesniegtos biznesa ideju pieteikumus pēc to dzīvotspējas un ekonomiskās lietderības, noklausījās prezentācijas un novērtēja konkursa pretendentu prasmes un iespējas saimnieciskās darbības uzsākšanai. Tie trīs konkursa pretendenti, kuri ieguva augstāko novērtējumu, kurš veidojās no individuālo komisijas locekļu vērtējumu punktu kopsummas, kļuva par konkursa uzvarētājiem – granta saņēmējiem.

Viena no tiem ar konkursa pieteikumu „Kanisterapijas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā, veicinot bērnu un jauniešu attīstības un attīstošo aktivitāšu pieejamību dažādām sociālajām grupām” sevi pieteica Ingrīda Supe un saņēma pašvaldības finansējumu 1150,23 EUR.

Kanisterapija ir uz mērķi orientēta, strukturēta, plānota terapeitiska darbība, kura notiek saskaņā ar dzīvnieka klātbūtni ar mērķi uzlabot veselību. I.Supe ar apmācītu suni Doru sniedz terapeitiskos pakalpojumus Balvu un apkārtējos novados. Ziņa par šādu pakalpojuma saņemšanas iespēju tiek izplatīta caur ģimenes ārstu praksēm un no mutes mutē. Pēc I. Supes stāstītā, viņai agrāk nav patikuši suņi, bet, kā saka, pietiek tikai kaut ko kategoriski dzīvē apgalvot, tā notiek pretējais. Tagad viņa nevar sevi iedomāties bez sava mīļā suņa Doras. I.Supe atzīmē, ka kanisterapijas pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā palīdz jau agrāk iegūtā pedagoga profesija. Ingrīda stāsta, ka nepārtraukti tiek celta kvalifikācija, apgūstot Montesssori medicīnisko pedagoģiju, agrīno diagnostēšanas metodi.

Balvu novada pašvaldība arī 2019.gadā rīkos konkursu „Esi uzņēmējs Balvu novadā” un gaidīs ikvienu ar savu biznesa ideju, kuru uzvaras gadījumā atbalstīs ar finansējumu. Informācija par konkursa norises laiku tiks publicēta Balvu novada pašvaldības mājas lapā.

Pašvaldības konkurss „Esi uzņēmējs Balvu novadā” ar finansiālo atbalstu, palīdz konkursa uzvarētājiem ātrāk un ar mazākiem riskiem uzsākt saimniecisko darbību Balvu novadā, mudina uzdrīkstēties apgūt jaunas zināšanas un prasmes, pakāpeniski krāt pieredzi, neatlaidīgi virzīties uz priekšu un pārliecināties par savu varēšanu. Konkursā iesniegtās biznesa idejas parādīja, ka tās galvenokārt  rodas no cilvēku intereses un jau uzkrātās pieredzes kādā konkrētā jomā, kurā ir vēlme kādu lietu darīt labāk, efektīvāk, citādāk. Ja šajā efektīvajā risinājumā ieguldījumi ir samērojami ar gaidāmo ieguvumu — uzņēmējdarbības ideja ir gatava un atbalstāma!