Balvos uzņēmēji aktīvi interesējas par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām

Trešdien, 2019. gada 18.septembrī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā  notika seminārs „Uzņēmējdarbības atbalsta iespējas”, kurā tika pieaicinātas dažādas uzņēmējdarbību atbalstošās institūcijas: Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC), LIAA Rēzeknes biznesa inkubators, Latgales speciālās ekonomiskās zona (SEZ), AS “Citadele Banka”, biedrība „Balvu rajona partnerība”, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Latvijas darba devēju konfederācijas (LDKK), biedrības „ Radošās idejas” pārstāvji, kuri Ziemeļlatgales uzņēmējiem sniedza ieskatu par aktualitātēm un iespējām  uzņēmējdarbībā   dažādu atbalsta programmu izmantošanā sava uzņēmuma attīstībai.

Semināru atklāja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš novēlēja uzņēmējiem, „ klausoties semināra lektorus, rast jaunas idejas un vēlmes, gan uzņēmējdarbībā, gan savā personīgajā dzīvē. Pašvaldība šogad konkursā „ Esi uzņēmējs Balvu novadā”   finansiālu atbalstu sniegusi  4 meitenēm jauno ideju realizēšanai un biznesa uzsākšanai 6000.00 EUR apmērā ”.

Semināra laikā uzņēmēji tika mudināti, sekot līdzi institūciju piedāvājumam, kā arī rast iespēju atbalstu vienlaicīgi saņemt no dažādiem avotiem, tā veiksmīgi iegūstot daudz lielāku iespēju attīstīt savu biznesu.

Biedrība „ Radošās idejas” iepazīstināja klātesošos uzņēmējus ar savu projektu „ Ne tikai grāmatas – uzņēmējdarbības atbalstam”, kā arī stāstīja par iespēju saņemt bezmaksas individuālu atbalstu dažādu piedāvāto pakalpojumu īstenošanai profesionāļu izpildījumā.

Pēc sanāksmes Latgales plānošanas reģiona pārstāvji devās uz Balvu novadu, kur  vēlreiz tikās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru. Tika diskutēts par iespējām uzņēmējdarbības attīstībai Latgales reģionā, kā arī par   Latgales speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) priekšrocībām un piedāvājumu.

Sagatavoja: Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti