Balvos notiks seminārs “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā”

Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs 18.09. 2019. sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu (LUC) un AS Citadele Balvu filiāli organizē Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra telpās ( Vidzemes iela 2b, Balvi) rīko semināru “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā”

DARBA KĀRTĪBA

10:40 –11:00    Kafijas pauze

11:00 –11:10   Semināra   atklāšana

11:10 –11:30   Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem Latvijā.  Andris Kucins, Latgales PR LUC vadītājs.

11:30–11:50    Biznesa inkubatoros pieejamais atbalsts uzņēmējiem Skaidrīte Baltace. LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja.

11:50–12:10    Latgales speciālās ekonomiskās zonas ( SEZ) priekšrocības uzņēmējiem, Vladislavs Stankevičs, Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieks

12:10–12:30      Kafijas pauze

12:30–12:50    Iespējas uzņēmējiem finansējuma saņemšanā. Jānis Kopeika,  ASCitadele Banka” Mazo uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītajs.

12:50–13:10    Ieteikumi  LEADER projektu sagatavošanā, aktualitātes. Ilona Džigure, biedrības „ Balvu rajona partnerība”  stratēģijas administratīvā vadītāja

12:50 – 13:10     Finansējuma pieejamība dažādu projektu realizācijai Olita Untāla, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidzemes reģiona vadītāja

13:10 – 13:30    Jauniešu prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšana uzņēmumos Juris Vjakse, Latvijas darba devēju konferedācijas (LDKK) Latgales reģionālais koordinators

 13:30                  Semināra  noslēgums

Papildus informācija: biznesacentrs@balvi.lv , 26461435, www.zlbc.lv