Atklāts āra trenažieru laukums Kraujas ciemā

2019. gada 25. oktobrī Kraujā tika atklāts āra trenažieru laukums. Tas ir tapis Daugavpils novada pašvaldībai sadarbojoties ar projekta partneriem – Latgales plānošanas reģionu un Latgales reģiona attīstības aģentūru.

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne pateicās par radīto āra trenažieru laukumu, kur vingrot bez maksas var ne tikai bērni un jaunieši, bet visa vecuma pagasta iedzīvotāji, kā arī pauda cerību, ka nākotnē varēs izveidot šādus āra vingrošanas laukumus arī pārējos pagasta ciemos. Savukārt fizioterapeite Jeļena Galilejeva pastāstīja par to, kāpēc ir svarīgi vingrot un kā tas palīdz stiprināt muskulatūru. Viņa arī atzina, ka šie āra trenažieri ir lielisks veids, kā uzlabot savu fizisko formu, jo, pateicoties tiem, ir iespējams izveidot individuālu un daudzveidīgu vingrojumu kompleksu un darīt to ārā, stiprinot imunitāti. J.Galilejeva arī parādīja vairāku iesildīšanās un atsildīšanās vingrojumu kompleksus.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.