Atbalstīts jauns Latgales speciālās ekonomiskās zonas ieguldījumu projekts

Ceturtdien, 2019.gada 11. aprīlī Daugavpilī notika kārtēja Latgales specialās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ ) Uzraudzības komisijas sēde, kurā tika izskatīti jautājumi par Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu kārtējam uzņēmumam, par ieguldījumu līguma apstiprināšanu un noslēgšanu par ieguldījumu projekta īstenošanu Latgales SEZ teritorijā.

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Uzraudzības komisija, izskatot SIA “ARNIKA K” iesniegto pieteikumu par Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu un plānotā ieguldījumu projekta “Ražosanas iekārtu iegāde” īstenošanu, šā gada 11.aprīlī nolēma piešķirt SIA “ARNIKA K” Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu, kā arī nolēma slēgt līgumu par ieguldījumu veikšanu plānotā projekta realizācijai par kopējo summu EUR 70 000, ko Latgales SEZ kapitālsabiedrība īstenos līdz 2019.gada 31.decembrim, iegādājoties jaunu modernu iekārtu ražošanas jaudu palielināšanai.

“SIA “ARNIKA K” ir Daugavpils uzņēmums, kas darbojas jau 18 gadus ar kokapstrādes un metālapstrādes griezējinstrumentu ražošanu, remontu un tirdzniecību. Uzņēmumā liela uzmanība tiek pievērsta esošo ražošanas iekārtu modernizācijai, kas ļautu palielināt ražošanas jaudu un attiecīgi pārdošanas apmēra pieaugumu, samazinot ražošanas izmaksas un paaugstinot produkcijas kvalitāti,” informēja Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Realizējot ieguldījumu projektu un iegādājoties jaunu modernu iekārtu tiek sagaidīts, ka tās iegādes rezultātā tiks paaugstināta produkcijas kvalitāte un ražošanas procesa efektivitāte.

Kā viens no sēdē izskatāmajiem jautājumiem bija arī jauna līguma slēgšanu par ieguldījumu projekta “Ražošanas apjomu palielināšana un jaunu darba vietu radīšana” īstenošanu ar SIA “IV PLUS”, ko kapitālsabiedrība plāno īstenot 2019.gadā, laika posmā no 2019.gada 12.aprīļa līdz 2019.gada 31.decembrim, par kopējo summu EUR 60 000. Jaatzīmē, ka SIA “IV PLUS” Latgales SEZ kapitālsabiedrības statuss piešķirts jau 2017.gada 13.maijā un tā veiksmīgi īstenojusi jau divus ieguldījumu projektus.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs un Latgales SEZ Uzraudzības komisijas loceklis Gunārs Upenieks informēja pārējos  klātesošos: “”SIA “IV PLUS” darbojoties Latgales SEZ statusā, pēdējos gados strauji attīstījies. Ir jūtami pieaudzis pasūtījumu apjoms, kā rezultātā uzņēmumam nepieciešama paplašināšanās.”

Pēc sēdes Latgales SEZ Uzraudzības komisijas locekļi un LPR Administrācija apmeklēja SIA “ARNIKA K”, lai tuvāk iepazītos ar uzņēmuma ražotni, kā arī tika apmeklēta SIA “SMD Baltic”, kuras darbības pamatvirziens ir elektronisko plašu un elektronisko komponentu ražošana un kas Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu ieguva 2019.gada 21.martā.

Šobrīd Latgales SEZ savu komercdarbību īsteno 13 kapitālsabiedrības ar kurām noslēgti 18 ieguldījumu līgumi par kopējo summu 5.8 miljoni euro un Latgales SEZ iekļautās teritorijas aizņem 63.73 ha lielu platību.