Ārpusģimenes atbalsta centri un to sniegtie pakalpojumi

Kopš 2018.gada 17.augusta Latvijā darbojas Ārpušģimenes atbalsta centri, kas ir vēl viens būtisks solis ceļā uz to, lai Latvijā ikviens bērns augtu ģimeniskā un drošā vidē. To uzdevums ir piesaistīt jaunas uzņemošās ģimenes, lai aprūpe institūcijās bērniem mūsu valstī ar katru gadu samazinātos, kā arī sniegt ikdienas atbalstu audžuģimenēm (arī specializētajām), aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem.

Šobrīd Latvijā darbojas 16 ārpusģimenes atbalsta centri, no kuriem 1 atrodas Latgalē – Daugavpilī.

Atbalsta centra darbības mērķi ir profesionāla psihosociāla palīdzība cilvēkiem ar dažādām sociālām problēmām, veicināt ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu attīstību bērniem bez vecāku gādības, tai skaitā sekmējot audžuģimeņu kustību, aktivizēt jauniešu brīvprātīgo darbību iesaistot jauniešus dažādu sociālo projektu un iniciatīvu īstenošanā.
Atbalsta centra programmas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā – ģimenes asistenta, krīzes intervences, psihoterapeita un ģimenes terapijas palīdzību. Plānoti Informatīvie pasākumi un atbalsts ģimenēm, kas gatavas dot pajumti bērnu namos nonākušajiem bērniem. Centra darbība ietvers arī atbalstu vecākiem un bērniem ar uzvedības grūtībām, tāpat arī bērnu vasaras nometnes.

Plašāka informācija pie Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centra Daugavpils” vadītājas Ineses Upes: m.29402899. Atbalsta centra informatīvais tālrunis: 62005083, e-pasts: centrsdaugavpils@agentura.lv

Citu centru atrašanās vietas visā Latvijā, kā arī kontakti pieejami šajā saitē – kartē

Ar Ārpusģimenes atbalsta centros pieejamo atbalstu audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm iespējams iepazīties šajā infografikā:

 

Komersanti, biedrības un nodibinājumi var uzsākt veidot ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus, pamatojoties uz 2018.gada. 26. jūnijā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi”, kas nosaka kritērijus centru izveidei, to reģistrēšanas kārtību un prasības centru darbībai.