Āra trenažieru laukuma atklāšana Naujenē

2019. gada 25. oktobrī plkst. 15:00 Kraujas stadionā, Naujenes pagastā, notiks āra trenažieru laukuma atklāšana.

Āra trenažieru laukums ir viens no pieciem sporta infrastruktūras objektiem Daugavpils novadā, kurus paredzēts izveidot projekta LLI-402 „Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm (risk-free)” ietvaros.

Viens no projekta mērķiem ir sporta infrastruktūras izveide un uzlabošana 13 Latvijas un 2 Lietuvas pašvaldībās, lai nodrošinātu sporta aktivitāšu pieejamību riska grupas bērniem un jauniešiem, tādējādi nodrošinot projekta mērķa grupas sociālu iekļaušanu.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.