Ar velo atklāj Eglaini – Atklājumu salu

22. septembrī ikviens interesents tiek aicināts ar velo atklāt vienu no 17 “Sēlijas salām” Eglaini – Atklājumu salu. Pasākuma dalībnieki tiek aicināti veikt tūrisma maršrutu ar saviem velosipēdiem.

Pasākuma laikā tiks atklāti Eglaines – Atklājumu salas noslēpumi, iepazīts kultūrvēsturiskais mantojums un tūrisma objekti, kā arī attīstītas radošās kompetences dažādās darbnīcās. Pasākuma turpinājums sekos ceļojumā uz Subates salu – Subates lievenīšu stāstu salu (15km). Pēc Subates lievenīšu stāstu salas iepazīšanas pasākums noslēgsies starta vietā – pie Vārtu sarga namiņa Eglainē.

Pulcēšanās pasākumam plkst. 10:30 – 11:00 pie Vārtu sarga namiņa Eglainē.

Pieteikšanās pasākumam notiek līdz 19. septembrim, aizpildot anketu: docs.google.com/forms/d/1hVL86IsA9R6Ct1hKaGeCBwYd_eVjbZPS2bCzldVsiC0/edit

Brauciena dalībnieki netiek nodrošināti ar velosipēdiem un transportu. Sliktu laika apstākļu gadījumā, dalībnieki tiek aicināti veikt maršrutu ar saviem transportlīdzekļiem.

Pasākums notiek projekta „Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms “Sēlijas Salas” (Projekta identifikācijas Nr. 17-00-A019.332-000001) ietvaros (akt.”Atbalss salās”).

 Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas LAP 2014.–2020. gadam  apakšpasākumā 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta vadošais partneris  ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija. Projekta partneri: Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi”.