Precizēts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam

2019. gada sākumā Latgales plānošanas reģions (LPR) Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sekretariātā iesniedza LPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-20120.gadam grozījumus Nr.2, papildus informāciju par grozījumiem LPR DI plānā iesniedzot 21.martā.

Elektroniskās procedūras veikšanas rezultātā, dokuments tika saskaņots un apstiprināts.

Aicinām iesaistītās puses iepazīties ar Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.2.

Oskars Zuģickis, LPR DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv