Kārsavas novada pašvaldība  27.12.2018. ir pieņēmusi lēmumu par Kārsavas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu (sēdes protokola Nr. 17, § 3).

Attīstības programmas izstrādātājs ir Kārsavas novada pašvaldība. Atbildīgā amatpersona: domes izpilddirektors Toms Vorkalis.

Kārsavas novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam pieejama drukātā veidā: Kārsavas novada Attīstības nodaļā – „Mežmuiža”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,  kā arī Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: www.karsava.lv.