Apstiprina XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības komiteju

Valdība 2019 gada 5. februārī, apstiprināja XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības komiteju. Rīcības komitejas priekšsēdētāja ir izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, bet Rīcības komitejas izpilddirektore – Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa.

Rīcības komitejā darbojas pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Rīgas domes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Latvijas Pašvaldību savienības, Slimību profilakses un kontroles centra, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Valsts policijas.

Dziesmu un deju svētku likums nosaka, ka Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek reizi piecos gados starplaikā starp Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Iepriekšējie XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā notika 2015. gada jūlijā, bet XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks 2020. gadā – no 6. līdz 12. jūlijam.

Dziesmu un deju svētku kopmēģinājumi un koncerti notiek Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, tās teritorijā un citās šiem pasākumiem piemērotās vietās. Viena no svētku norises vietām būs kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”, kur 2018. gada maijā tika atklātas atjaunotās un paplašinātās tribīnes ar 10 400 skatītāju sēdvietām. Stadions jau uzņēma XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībniekus un būs viena no svētku norises vietām arī Skolēnu svētkos.

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 2018./2019. mācību gadā notiek pūtēju orķestru repertuārā apguves skates un modelēšanas koncerti, tautas dejas lielkoncerta repertuāra apguves skates, mūsdienu dejas koncerta repertuāra apguves skates un modelēšanas koncerts, koru koncerta repertuāra apguves skates, tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” Alūksnē un Talsos, kolektīvu vadītāju semināri u.c. ar Svētku māksliniecisko sagatavošanu saistītie pasākumi.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās. Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 2003. gada 7.novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa jau 50 gadus, jo svētku vēsture aizsākās 1960. gadā.

Ar valdībā apstiprināto MK rīkojuma projektu “Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju” var iepazīties MK mājaslapā.