Apkopoti statistikas dati par Latgales nevalstiskām organizācijām

Trešdien, 27. februārī, atzīmējot Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) dienu, Latgales plānošanas reģions sveicot sava reģiona biedrības un nodibinājumus, apkopojis jaunākos datus par Latgales reģiona iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un aktivitāti pašvaldībās.

Nevalstisko organizāciju mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību – indivīda iesaistīšanos sabiedrības un valsts dzīvē, atbalstot NVO izveidi, darbību un rosinot indivīdu iesaisti NVO darbā, stiprināt saites starp indivīdiem un sabiedrības grupām, kā arī starp indivīdiem vai sabiedrības grupām un valsti.

LPR administrācija augsti vērtējot pilsoniskās sabiedrības nozīm Latvijas un Latgales ilgtspējīgā attīstībā, kā arī reģiona un nevalstisko organizāciju sadarbības ietekmi uz pieņemto lēmumu kvalitāti, 2016.gada 11.martā noslēdza divpusēju LPR un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu par pušu savstarpējo sadarbību. Šo dokumentu parakstīja 62 Latgales biedrības un 4 nodibinājumi no 13 dažādām pašvaldībām.

Statistikas dati liecina, ka NVO skaits pēdējo trīspadsmit gadu laikā strauji audzis no apmēram tūkstoša 2005. gadā līdz 23 472 pašreiz. Salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem, Latgalē šobrīd reģistrētas tikai 2037 NVO, kas ir  tikai 8,7 % no kopskaita valstī, taču spriežot pēc VID iesniegto ikgadējo finanšu atskaišu skaita, reāli darbojas tikai apmēram puse no reģistrētajām organizācijām (šis rādītājs ir valstī kopumā), līdz ar to patiesais aktīvo NVO skaits ir vēl mazāks.

Nevalstiskais sektors ir būtisks sabiedriskās līdzdalības instruments un būtisks rīks, lai nodrošinātu saiti starp sabiedrību un valsts institūcijām. NVO loma iekļaujošas un saliedētas sabiedrības veicināšanā ir neatsverama. Tomēr nevalstiskā sektora pārstāvji vēloētos lielāku valsts un pašvaldību atbalstu.

Izvērtējot Lursoft datus, var secināt, vislielākais Latgales biedrību no nodibinājumu skaits (82,8% no visām Latgales NVO) koncentrējies septiņos reģionālās nozīmes centros un tiem pieguļošajās pašvaldībās (skat.tabulu). Saraksta līderes ir Latgales republikas nozīmes pilsētas Daugavpils un Rēzekne, kā arī Daugavpils un Rēzeknes novadi.

Biedrību skaits Latgales pašvaldību teritorijās:

PašvaldībaNVO skaits pašvaldībā
1Daugavpils pilsēta619
2Rēzeknes novads242
3Rēzeknes pilsēta222
4Daugavpils novads145
5Balvu novads113
6Krāslavas novads94
7Preiļu novads93
8Ludzas novads80
9Līvānu novads79
10Dagdas novads52
11Viļakas novads47
12Ilūkstes novads45
13Kārsavas novads35
14Viļānu novads34
15Riebiņu novads31
16Aglonas novads31
17Rugāju novads22
18Ciblas novads21
19Vārkavas novads18
20Baltinavas novads7
21Zilupes novads7

Taču, izvērtējot katras pašvaldības iedzīvotāju un to dibināto NVO skaitu, informatīvā aina būtiski mainās. Saraksta priekšplānā izvirzās tieši t.s. mazie novadi. Piemēram, Viļakas novads starp pašvaldībām ar 47 biedrībām ierindojas tikai 11 vietā, taču izvērtējot biedrību un iedzīvotāju skaita attiecību, tas uzrāda ceturto labāko rezultātu Latgalē. Turpretī ar NVO Latgalē bagātākā pašvaldība – Daugavpils (619 NVO), izvērtējot abus rādītājus ierindojas tikai 11 vietā. Novads, kurš jau vēsturiski ir ar viszemāko iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti visā Latvijā ir Zilupe. Šīs pašvaldības teritorijā darbojas tikai 7 biedrības. Salīdzinot ar Latgales saraksta pilsoniski visaktīvāko Dagdas novadu, Zilupē ir 5 reizes zemāka iedzīvotāju aktivitāte.

Iedzīvotāju skaits (01.01.2018)Cilv. skaits uz 1 NVO
1Dagdas novads399277
2Rugāju novads216098
3Preiļu novads9382101
4Viļakas novads4733101
5Rēzeknes novads25274104
6Vārkavas novads1869104
7Balvu novads12129107
8Aglonas novads3309107
9Ciblas novads2515120
10Rēzekne28156127
11Daugavpils83250134
12Līvānu novads11029140
13Baltinavas novads1000143
14Daugavpils novads20684143
15Ilūkstes novads6820152
16Kārsavas novads5393154
17Riebiņu novads4779154
18Krāslavas novads14542155
19Ludzas novads12416155
20Viļānu novads5659166
21Zilupes novads2766395

Informāciju apkopoja: Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv