Aizvadīti treniņi kopā ar Kasparu Zlidni

2019.gada 19. un 20. decembrī Viļānu, Riebiņu un Līvānu vidusskolās un Preiļu 1.pamatskolā viesojās grupas “Gain Fast” solists un sportiska un veselīga dzīvesveida vēstnesis Kaspars Zlidnis. Divu dienu laikā tika aizvadītas 8 tikšanās ar mērķi mudināt jauniešus aizdomāties par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistīt viņus aktivitātēs, mudinot ieviest šo praksi ikdienā. Tās organizēja Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar izglītības iestādēm.

Kopā ar skolēniem šo tikšanos laikā tika runāts par līdzsvaru dzīvē, par to, kā būt stipriem un veseliem gan fiziski, gan garīgi, mēģinot izprast, kāpēc katram cilvēkam būtu jāvelta laiks vispārējai fiziskai sagatavotībai, kā kustība ietekmē mūsu personību un arī ikdienu. Kopā ar K.Zlidni jaunieši mācījās vingrinājumus spēkam, izturībai, koordinācijai, līdzsvaram un citām fiziskajām kvalitātēm. Kaspars Zlidnis atzīst: “Darbā ar jauniešiem vērtīgākais ir tas, ka varu viņiem nodot ne tikai vairāku gadu garumā krātās zināšanas, bet arī iegūtās praktiskās iemaņas. Mana bagātība ir ne tikai teorija, bet arī prakse. Esmu gandarīts, ka varu būt par piemēru ar saviem darbiem. Vairākkārt jau esmu teicis – ja spēšu iedvesmot vismaz vienu no desmit jauniešiem, tad savu misiju būšu izpildījis!”

Izsakām pateicību novada skolām un Līvānu Bērnu un jauniešu centram par atsaucību pasākumu organizēšanā! Jau 9. un 10. janvārī tiksimies Līvānos, Daugavpilī, Krāslavā un Preiļos ar profesionālu atlēti Anitu Pužuli, turpinot diskusijas par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Līdz projekta noslēgumam tiks organizēti vēl 32 pasākumi 9 Latgales reģiona pašvaldībās, kas ir iesaistītas šī projekta īstenošanā, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs tiek plānots iesaistīt ap 960 bērniem un jauniešiem.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs relīzes saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.