Aivaru Zdanovski apstiprina par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekli

2019.gada 24.maijā Viļānu novada Kultūras namā notika Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce, kurā tika lemts par izmaiņām Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvā.

Sēde tika sasaukta pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo daļu un Latgales plānošanas reģiona nolikuma 6. un 9.punktiem, un saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr.82 par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē, par ko informēja Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs. Pēc sēdes vadītāja aicinājuma ievēlēt Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Zdanovski par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes* locekli, Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce vienojās apstiprināt kandidatūru un atzīt par spēku zaudējušu Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulces 2017.gada 8.decembra sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2.2 “Par izmaiņām Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvā”.

*- Latgales plānošanas reģiona attīstības padome (LPRAP) ir pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija un Latgales plānošanas reģiona lēmējorgāns, kuru veido 21 Latgales pašvaldību vadītāji un deputāti.

LPRAP pārstāvniecību veido pa vienam pašvaldību izvirzītam pārstāvim no katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības.

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists