Aicinām uz informatīvo semināru par izstrādāto metodisko materiālu – rokasgrāmatu

2019.gada 13.novembrī Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrā “Jaunība” norisināsies informatīvais seminārs par projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros izstrādāto metodisko materiālu – rokasgrāmatu darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem.

Semināra mērķis ir iepazīstināt jaunatnes jomas profesionāļus ar metodiskā materiāla – rokasgrāmatas darbam ar riska grupas bērniem jauniešiem teorētisko ietvaru, kā arī tajā iekļautajiem praktiskā darba instrumentiem un metodēm.

Informatīvā semināra dienaskārtība 13.11.2019

Metodiskajā materiālā ir ietvertas arī profesionāļu, kas strādā ar mērķa grupu, atziņas un novērojumi – vai un kas strādā ikdienas darbā ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Daudzi no šiem profesionāļiem arī piedalījās apmācību ciklā 2018.gada izskaņā un 2019.gada sākumā. Šis apmācību cikls arī noteica metodiskā materiāla – rokasgrāmatas teorētisko ietvaru.

Aicinām pašvaldības deleģēt pārstāvi (jaunatnes lietu speciālistu, psihologu, sociālo pedagogu u.c. speciālistu) dalībai informatīvajā seminārā. Pieteikt dalībnieku var, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi) līdz 2019.gada 8.novembrim. Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošinātas pusdienas semināra ietvaros.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.