Aicinām piedalīties projekta LLI-59 “Open Leadership” noslēguma konferencē

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiek aicinātas piedalīties starptautiskā projekta noslēguma konferencē “Inovatīvas pārvaldības tendences un metodes, efektīva pārmaiņu vadība un labās prakses piemēri”, kas norisināsies 2019. gada 28. martā Līvānu novada Kultūras centrā, Līvānos.

Konferences mērķis ir apkopot projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” rezultātus Lean vadības sistēmas pielietošanā Latgales plānošanas reģiona un Lietuvas pašvaldībās. Konferencē uzstāsies zināmais Lean vadības sistēmas ieviesējs Džons Adlers, kurš stāstīs par inovācijām Eiropas pašvaldībās un labās prakses piemēriem efektīvā pārmaiņu vadībā.

Noslēguma konferences programma 28.03.2019

Aicinām pašvaldības deleģēt pārstāvjus pasākumam līdz 2019. gada 21. martam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots!

Konference tiek organizēta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 382 667,64 EUR, t.sk. 325 267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.