Aicinām piedalīties pludmales sporta spēlēs Visaginā

2019. gada 1. jūnijā Visaginā, Lietuvā, notiks pludmales sporta spēles jauniešiem no Latvijas un Lietuvas, lai mudinātu jauniešus iesaistīties sporta aktivitātēs un līdzdarboties ar citiem jauniešiem.

Sacensības norisināsies 3 sporta disciplīnās – pludmales volejbols, pludmales futbols un pludmales basketbols. Ņemot vērā pieteikto dalībnieku vecumu, tiks veidotas piecu cilvēku komandas pludmales futbola, volejbola un basketbola sacensībām. Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties arī “pūķu laivu” (“Dragon boats”) sacensībās un citās aktivitātēs.

Pasākuma programma 01.06.2019

Aicinām pašvaldības pieteikt jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem un deleģēt vienu pilngadīgu atbildīgo personu, kas kopā ar jauniešiem dosies uz pasākumu. Pieteikt dalībniekus var, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieku vārdu, uzvārdu, vecumu un līdzi braucošās atbildīgās personas kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi) līdz 2019. gada 20. maijam. Dalībnieku skaits ir ierobežots! Pieteiktajiem jauniešiem un viņiem līdzi braucošajām atbildīgajām personām tiks nodrošināta nokļūšana līdz pasākuma norises vietai Visaginā un atpakaļ, kā arī pusdienas pasākuma laikā. Detalizēta informācija par pasākumu un vecāku atļaujas veidlapa par nepilngadīgo personu dalību pasākumā tiks nosūtīta apstiprinātajiem dalībniekiem pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.