Aicinām piedalīties apmācībās personas, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem

Latgales plānošanas reģions aicina speciālistus piedalīties kapacitātes stiprināšanas pasākumā – apmācībās personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem Latvijā un Lietuvā, kas norisināsies 2019. gada 19. un 20. februārī Visaginas pilsētā Lietuvā. Apmācību mērķis ir uzlabot personu, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, prasmes darbā ar mērķa grupu, kā arī izveidot profesionāļu sadarbības tīklu informācijas un labās prakses piemēru apmaiņai. Šis ir otrais no trīs kapacitātes stiprināšanas pasākumiem, kas tiks organizēti projekta ietvaros Latgales reģionā un Lietuvā.

Apmācību programma 19.-20.02.2019

Apmācības organizē Visaginas pašvaldības administrācija sadarbībā ar lektoru Juozas Meldžiukas. Juozas strādā ar nevalstiskajām organizācijām un valsts iestādēm Lietuvā ar mērķi paaugstināt darbinieku kapacitāti tādās jomās kā profesionālā attīstība, sadarbības iespējas, brīvprātīgais darbs, darbs ar jauniešiem, uzņēmējdarbība un organizācijas menedžments. Lektoram ir liela pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem. Šo divu dienu laikā Juozas apmācību dalībniekiem stāstīt, kā iesaistīt dažādu sociālo grupu bērnus un jauniešus izglītojošās, kultūras un sporta aktivitātēs.

Pieteikt dalībniekus var, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi) līdz 2019. gada 14. februārim. Dalībnieku skaits ir ierobežots!

Apmācības tiek īstenotas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.