Aicinām piedalīties apmācībās personas, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem

Latgales plānošanas reģions aicina speciālistus piedalīties kapacitātes stiprināšanas pasākumā – apmācībās personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem Latvijā un Lietuvā, kas norisināsies 2019. gada 21. un 22. martā Krāslavas novadā. Apmācību mērķis ir uzlabot personu, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, prasmes darbā ar mērķa grupu, kā arī izveidot profesionāļu sadarbības tīklu informācijas un labās prakses piemēru apmaiņai. Šis ir pēdējais kapacitātes stiprināšanas pasākums – apmācības speciālistiem, kas tiek organizētas projekta ietvaros.

Apmācību programma 21.-22.03.2019

Apmācības organizē Latgales plānošanas reģions un Latgales reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu “Pievienotā vērtība”. Nodibinājums “Pievienotā vērtība” ir aktīva sadarbībā ar izglītības iestādēm, veidojot saikni starp formālo un neformālo izglītību, brīvprātīgā darba attīstībā vietējā un starptautiskā līmenī, organizējot apmācības bērniem, jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošiem profesionāļiem, sniedzot individuālo atbalstu jauniešiem, t.sk. augsta riska grupas jauniešiem. “Pievienotās vērtības” profesionāļiem ir ilgstoša pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, t.sk. augsta riska grupas bērniem un jauniešiem.

Pieteikt dalībniekus var, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi) līdz 2019. gada 14. martam. Dalībnieku skaits ir ierobežots!

 

Apmācības tiek īstenotas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.