Aicinām piedalīties apmācībās par stresa menedžmentu un personisko efektivitāti

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiek aicinātas piedalīties apmācībās “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās: stresa menedžments un personiskā efektivitāte”, kas norisināsies 2019. gada 24. aprīlī Krāslavas novada Izglītības pārvaldē (Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601).

Apmācību galvenās tēmas ir personiskā efektivitāte profesionālajā vidē un stresa menedžments. Biznesa psihologs Edmunds Imbovics dalībniekus iepazīstinās ar praktiskiem piemēriem, kā efektīvi plānot savu laiku un veicināt uz klientu orientētu sadarbību.

24.04.2019. apmācību programma

Apmācības tiek organizētas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros.

Aicinām pašvaldības deleģēt pārstāvi dalībai apmācībās līdz 2019. gada 23. aprīlim plkst. 10:00. Pieteikt dalībnieku var, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. nr. un e-pasta adresi), kā arī lūdzam e-pastā informēt par transporta nepieciešamību. Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana.

Apmācības tiek organizētas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 382 667,64 EUR, t.sk. 325 267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.