Aicinām pašvaldības piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā kultūras jomā

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiek aicinātas piedalīties starptautiskās apmācībās – pieredzes apmaiņā kultūras jomā ar Lietuvas pašvaldībām, kas norisināsies 2019. gada 29. aprīlī Latviešu kultūras centrā, Daugavpilī.

Apmācību mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, kā arī stiprināt darbinieku kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus kultūras nozarē. Dalībnieki tiks aicināti diskutēt par reģionu kultūras un tūrisma jomas mijiedarbību un citiem jautājumiem ar Lietuvas kultūras menedžmenta profesionāļiem un projektu īstenotājiem.

Par inovatīvas kultūras aspektiem stāstīs kultūras menedžeris Audronis Imbrasas, par kultūras un tūrisma koeksistenci diskutēt aicinās tūrisma aģentūras “Taiga Euro Baltika” direktore Skaidra Kulakauskienė, savukārt kultūras menedžere un programmas “Creative Europe (2014-2020)” menedžere Lietuvā Dileta Nenėnė iepazīstinās dalībniekus ar Eiropas Savienības kultūras politikas virzieniem.

Pasākuma programma 29.04.2019.

Aicinām pašvaldības deleģēt pārstāvi/-jus dalībai pieredzes apmaiņas pasākumā. Pieteikt dalībnieku var, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. nr. un e-pasta adresi) līdz 2019. gada 25. aprīlim. Dalībnieku skaits ir ierobežots!

Pieredzes apmaiņas pasākums tiek organizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 382 667,64 EUR, t.sk. 325 267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.