Aicinājums iesniegt projektus Viļānu novada jaunatnes iniciatīvas projektu konkursā

Viļānu pašvaldība aicina jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupas sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Kā zināms, pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”, tajā skaitā arī Viļānu novada pašvaldība.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, plāno un īsteno paši jaunieši. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Projekti iesniedzami līdz 2019. gada 31.maijam

Iesniedzējiem nepieciešamā informācija:

 • Konkursa nolikums: ŠEIT
 • Projekta iesnieguma veidlapa: ŠEIT
 • Metodoloģiskās vadlīnijas: ŠEIT
 • Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika: ŠEIT
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji: ŠEIT
 • Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā: ŠEIT
 • Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem: ŠEIT
 • Darbības programmas īstenošanas noteikumi: ŠEIT
 • Projekta publicitāte un vizuālā identitāte: ŠEIT
 • Sīkāka informācija pieejama: www.pumpurs.lv/lv
Video un attēli, kas varētu palīdzēt iesnieguma sagatavošanā:
 • PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektu konkursi pašvaldībās 2018: ŠEIT

 • PuMPuRS – Kas jāņem vērā gatavojot projektu?: ŠEIT

 • PuMPurs projekts- soli pa solim: ŠEIT

Papildus informācija par projektu: Viļānu novada pašvaldības Izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova;   t.64605833, e-pasts: izglitiba@vilani.lv

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību speciāliste

Laura Malinovska