6. aprīlī Preiļos notiks seminārs par Latgales fotogrāfu darbības vēsturi

Foto no I. Pliča arhīva
Latgales fotogrāfu plejādē ģeogrāfiski ir  iekļaujami arī Krustpils  fotogrāfi, kas darbojās pirmspadomju lai-kā, jo  Krustpils un Dau­ga­vas labā krasta pagasti (ta­gadējais Krustpils novads) administratīvi bija Latgalē, Daugavpils apriņķī. Latgales fotogrāfu biedrība jau pirms kāda laika ir sākusi   vākt un apkopot  visu iespējamo informāciju un materiālus par Latgales fotogrāfiem (biogrāfijas, darbības vieta, saglabājušies darbi u.c.)  
Igors Pličs stāsta: – Dati par Latgales fotogrāfu darbību līdz šim nav bijuši apkopoti tik tālu, lai tie būtu ērti un plaši pieejami visiem interesentiem. Ir zināms pietiekami daudz fotogrāfu no dažādām vietām Latgales vēsturiskajā teritorijā. Tie ir autorizēti ar zīmogiem, spiedogiem vai logotipiem uz fotogrāfijām. Tajā pašā laikā informācijas par pašiem fotogrāfiem ir visai maz. Ir pamats domāt, ka daudz ziņu varētu būt Latgales novadu muzejos un bibliotēkās, citos Latvijas muzejos, pie kolekcionāriem, fotogrāfijas entuziastiem un  atsevišķām privātpersonām. Nepārvērtē­jams ir ieguldījums un lielā nozīme, ko mūsu amata brāļi ir atstājuši mantojumā kā vēstures liecības. Fotogrāfijas viena no svarīgākajām funkcijām ir fiksēt vēsturi un atstāt vizuālus pierādījumus par pagātni. Šie amata brāļi ir pelnījuši, lai mēs izrādām tiem cieņu, pievēršoties informācijas apkopošanai, kā tas ir daudzviet Latvijā un citur pasaulē. Lūk, tādēļ tiek rīkots seminārs, kurā lū­dzam interesentus sanākt šeit, Preiļos, lai padalītos ar esošo, uzzinātu ko jaunu un visbeidzot, lai mēs varētu apkopot informāciju par saviem amata brāļiem. Viens laukā nav karotājs, tādēļ ļoti ceram uz aktīvu līdzdalību no muzejiem, bibliotēkām, fotogrāfijas entuziastiem un privātiem kolekcionāriem. Piedāvājam un lūdzam katru no jums sagatavot zināmo fotogrāfu sarakstu un prezentāciju vismaz par vienu iespējami zināmo fotogrāfu, kas ir darbojies jūsu apkaimē (pagastā, novadā, pilsētā).
    I. Pličs norāda, ka biedrības mērķis ir savākt iespējamos materiālus un izdot enciklopēdiju par Latgales fotogrāfu darbības vēsturi.
– Sākumā ir ļoti svarīgi sastādīt fotogrāfu sarakstu, kuri ir darbojušies un atstājuši vizuālo materiālu no seniem laikiem, un ir identificējami. Katrā tagadējo pašvaldību teritorijā ir zināmi fotogrāfi, kuri ir aktīvi darbojušies un turpina darboties, radot paliekošas kultūrvērtības. Informācija par tiem arī ir vērtīga. Par šīm tēmām runāsim seminārā. Pēc tam būs laiks informācijas apkopošanai un iesniegšanai enciklopēdijas vajadzībām, – saka fotogrāfs.
Pateicoties Preiļu novada pašvaldības atbalstam un lektoru atsaucībai, seminārs ir plānots bez maksas. Tiks sarūpētas kafijas pauzītes un arī pusdienas visiem dalībniekiem. Tādēļ, lai taupītu  resursus, nepieciešams zināt dalībnieku skaitu. Semināram ir jāpiesakās līdz 28. februārim,  brīvā formā norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un atrašanās vietu. Vēlams norādīt prezentācijas tēmu (piemēram, fotogrāfa uzvārdu, par kuru būs runa). Jāpiesakās e-pastā:  lauraplus@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 29121689 (Igors). Norises vieta: Preiļu Kultūras centrs, Raiņa bulvārī 28; sākums plkst. 10.00, reģistrācija no plkst. 9.00.
Uzziņai
Igors Pličs savulaik Maskavā ieguvis fototehnologa izglītību. Ir vairāku  fotoalbumu autors: «Acis redz, sirds deg…» (2008), kopā ar Latgales fotogrāfu biedrību – «Latgale fotogrāfijās» (2013) un «Latgalietis XXI gadsimtā» (2017), fotokonkursu organizators, izstāžu autors, neskaitāmu pastkaršu autors. Viņa fotogrāfijas izmantotas daudzos bukletos un ceļvežos. Tapuši vairāki plakāti un kalendāri, atklātņu komplekti. Fotogrāfijas speciālisti viņu raksturo kā ainavistu, kurš ir smalks, prasīgs estēts, bet viņa sagatavotajiem fotoalbumiem raksturīgs epopejiskums un  skatījuma plašums.
Semināru organizē  fo­togrāfs un Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs Igors Pličs.
Foto: Viens no Krustpils fotogrāfiem bija M. Kozlovskis. Viņa salons atradās Rīgas ielā 183. Visvairāk M. Kozlovskis fotografējis Latgales artilērijas pulka karavīrus.