Informatīvais pasākumu cikls “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!” ciemojas Ilūkstē

Šī gada 16. oktobrī Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra (LUC) rīkota tikšanās ar šo izglītības iestāžu pēdējo klašu audzēkņiem, ar mērķi motivēt jauniešus attīstīt savus talantus un smelt zināšanas, īpaši ar uzņēmējdarbību saistītās jomās.

Latgales uzņēmējdarbības centru pārstāvēja tā vadītājs Andris Kucins, lektora un uzņēmēja Marika Rudzīte – Griķe, kā arī ar savu pieredzi uzņēmējdarbības jomā prezentēja Ilūkstes novada uzņēmējs Aivars Žurila.  Skolēnu zināšanas tika pārbaudītas, tiešsaistē atbildot uz dažādiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, kā, piemēram, – cik pasaules iedzīvotāju nodarbojas ar uzņēmējdarbību, kāda ir laba biznesa ideja, cik daudz naudas “apgroza” uzņēmumi, kuri  ir lielākie novada uzņēmumi, kāds ir pašvaldības budžets, kādas ir izmaksas, lai reģistrētu uzņēmumu u.c.

Pasākumā tika runāts par to, kas ir bizness, kas ir laba biznesa ideja, kāds atbalsts Latvijā ir  biznesa uzsākšanā, kādi ir pieejamie finanšu līdzekļi, par biznesa iespējām novados, par rakstura īpašībām, ar kādām  jābūt apveltītam topošajam uzņēmējam un par ieguvumiem vai zaudējumiem.

Par praktisko pieredzi, par to, ko nozīmē būt uzņēmējam un ar kādām problēmām  jāsaskaras ikdienā, stāstīja kokapstrādes jomas uzņēmējs Aivars Žurila.

Latgales plānošanas reģions pateicas skolas vadībai par sadarbību pasākuma oreganizēšanā

 

 Ziņu sagatavoja LPR LUC