Jūlijā Baltinavā notiks Tradicionālās vijoļspēles mācību nometne

Jūlijā Baltinavā notiks Tradicionālās vijoļspēles mācību nometne

No 2019. gada 10. – 13. jūlijam norisināsies Tradicionālās vijoļspēles mācību nometne Baltinavā. Iedvesmas avots tai ir ilggadējais tautas muzikants — vijolnieks Andrejs Rancāns, kuram šogad apritētu 90 gadu. Nometnes mācībspēki būs tradicionālās vijoļspēles pedagogi un izpildītāji, kuriem ir iemaņas Latgales novadam raksturīgajā vijoļspēles stilā un kuri mācījušies šo spēli arī no Andreja — Asnate Rancāne, Liene Brence, Elīna Reinika un Liene Logina.

Tiks veidotas divas mācību grupas:
1. grupa –repertuāra apguvei (dalībnieki ar pamatzināšanām vijoļspēlē);
2. grupa –stila izkopšanai un pilnveidošanai (dalībnieki ar padziļinātām zināšanām un prasmēm vijoļspēlē).

Pieteikties nometnei iespējams aizpildot anketu un atsūtot to līdz 2019. gada 5.jūlijam uz adresi birojs@folklorasbiedriba.lv
Dalība mācību procesā ir bez maksas. Dalībniekiem, kuriem ir nepieciešams, pašiem jāveic samaksa par ēdināšanu un naktsmītnēm.
Papildus informāciju par nometnes mācību procesu sniegs Liene Brence, tālruņa nr. 28602773, e-pasts brenceliene@gmail.com

13.jūlijā plkst. 18.00 notiks Tautas mūzikas koncerts, kas veltīts vijolnieka Andreja Rancāna piemiņai. Koncerts un tam sekojošā večerinka norisināsies dabiskā lauku vidē, Andreja Rancāna lauku sētā „Mākoņi”. Koncertā piedalīsies nometnes dalībnieki un pedagogi, kā arī tuvāki un tālāki ciemiņi: folkloras kopas Grodi un Garataka no Rīgas, Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis un kapela, muzikanti no Upītes, Salnavas un Rogovkas. Īpašie viesi — Aļģirds Klova ar kapelu no Lietuvas.

Tautas muzikants Andrejs Rancāns (1929 – 2014) savas vijoļspēles aktīvākos gadus ir pavadījis Baltinavā, apciemodams apkārtnes muzikantus, pierakstīdams melodijas, ka arī spēlēdams Baltinavas un Upītes kapelās. Tādēļ nometnes rīkošanai piemērotākā vieta izvēlēta tieši Baltinava. Nometnes nodarbību ietvaros galveno repertuāra daļu sastādīs Andreja Rancāna spēlētās melodijas. Līdztekus tam, īpaša loma tiks piešķirta spēles stila, manieres un raksturīgāko paņēmienu apgūšanai. Nodarbības tiks organizētas Baltinavas mūzikas un mākslas skolā.

Nometni un koncertu organizē Latvijas Folkloras biedrība sadarbībā ar Baltinavas novada pašvaldību, atbalsta VKKF.