Zinātnes pārstāvji Latgalē aicina uzņēmējus uz aktīvāku sadarbību

Šī gada 17.aprīlī Preiļu novada dome sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Latvijas Zinātņu akadēmiju organizēja Latgales forumu “Uzņēmēju un pašvaldību sadarbība reģiona viedai attīstībai”.

Pasākumu atklāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja M. Plivda, uzsverot jau esošo  pašvaldības ieguldījumu novada attīstībā.

“Latgales rīcības plānā izvirzīts mērķis: panākt aktīvāku iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā arī radīt labvēlīgākus nosacījumus privāto investīciju piesaistei Latgalei. Šī mērķa sasniegšanai viens no pasākumiem ir Latgales programma, kuras ietvaros vairāk kā 52 milj. EUR tiek ieguldīti ar uzņēmējdarbību saistītā infrastruktūrā”, atklāšanas uzrunā  uzsver I. Maļina – Tabūne, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja.

Kā zināms, viens no uzņēmējdarbības veiksmīgas konkurētspējas balstiem ir spēja ieviest inovatīvu pieeju, risinājumus sava produkta vai pakalpojuma attīstībā. Veiksmīgi risinājumi rodas sadarbojoties tieši ar zinātnes jomas pārstāvjiem.

Pasākuma laikā par iespējām sadarbībā un praktiskiem piemēriem prezentācijas sniedza Baiba Rivža, LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore, Ivans Griņevičs, Rīgas Tehniskās universitātes docents, Daugavpils filiāles direktors, Sandra Muižniece-Brasava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra vadītāja.

Zinātnes jomas pārstāvju stāstu papildināja Latvijas pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane, prezentācijā uzsverot valsts un pašvaldību pienesumu, iespējas vietējo uzņēmēju atbalstam. To apliecināja arī Preiļu novada pašvaldības vadītājas M. Plivdas stāsts par paveikto pašvaldībā uzņēmējdarbības atbalsta jomā īstenotajos ES fondu projektos.

Paneļdiskusijā “Kā palīdzēt uzņēmējiem un padarīt stiprāku Preiļu novadu, Latgales reģionu” pašvaldības pārstāvji, novada uzņēmēji un Latgales uzņēmējdarbības centrs sniedza savu redzējumu turpmākām rīcībām novada, reģiona attīstībai.

“Būtisks Latgales reģiona, Preiļu novada izaugsmes nosacījums ir uzņēmējdarbības konkurētspējas celšana, ko var panākt ieviešot inovatīvus risinājumus un orientējot darbību uz eksporta tirgiem. Latgales uzņēmējdarbības centrs jau kopš izveides 2013.gadā esošiem un topošiem uzņēmējiem sniedz šo atbalstu gan ar konsultācijām, gan praktiski – organizējot tirdzniecības misijas. ”, uzsvēra LUC vadītājs A. Kucins.

Jāatzīmē, ka 2017.gada nogalē tieši Preiļu novada pašvaldība tika nominēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un  Latgales plānošanas reģiona rīkotā konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” galvenajai balvai Latgales reģionā.

 

Ziņu sagatavoja Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs