Zināmi Latgales NVO projektu programmas 2018 rezultāti

Kā informē  “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis, ir  noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2018 izvērtēšana.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību Latgales biedrībām, kas Programmai kopā no 14 pašvaldību teritorijām iesniedza 38 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 61,6 tūkstošus eiro.

Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 19 projekti, tiem pieprasot 27475,36 EUR. Šai apakšprogrammā, pēc ekspertu komisijas lēmuma, tika atbalstīti 7 projekti:

Nr.Biedrības nosaukumsProjekta nosaukumsPašvaldībaPiešķirtā summa EUR
1Preiļu nevalstisko organizāciju centrsViduslatgales NVO sektora vasaras akadēmija attīstītai un stiprai LatvijaiPreiļu nov.1128,80
2Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”No ģimenes ģimenei – mācīties, radīt, dāvināt!Preiļu nov.1200,00
3Sava kabataLīvānu novada jauniešu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas pilotprojekts “Disko-balsošana”Līvānu nov.1094,00
4ESTOVakara sarunas par svarīgoRēzeknes nov.1200,00
5Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fondsStipras un stabilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas pamatsPreiļu nov.1200,00
6Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica”Latgales baltkrievu veltījums Latvijai dzimšanas dienāDagdas nov.1200,00
7Jaunieši BaltinavaiJauniešu dienas “Izaicini sevi!” organizēšana bērniem un jauniešiem BaltinavāBaltinavas nov.977,20

Starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales nevalstiskās organizācijas iesniegušas 13 projektus, projektu aktivitātēm pieprasīti 25352,39 EUR. Vērtēšanas ekspertu visaugstāko vērtējumu un arī finansējumu Starpkultūru dialoga apakšprogrammā saņēma astoņi projekti:

Nr.Biedrības nosaukumsProjekta nosaukumsPašvaldībaPiešķirtā summa EUR
1Riebiņu novada attīstības biedrībaMēs esam dažādi, bet vienotiRiebiņu nov.1060,00
2Unus Duo TresDeja ar plecu lakatu: kopīgais latviešu, krievu un spāņu (flamenko) dejāsDaugavpils1200,00
3Latgolys SaeimaStorpkuļturu dialogs Latgolys mozuokumtauteibu vydškoluosRēzekne1200,00
4Ģimenes atbalsta centrs  „Atvērtība”Dzīvo Latgalē, dzīvo dejojot!Krāslavas nov.1200,00
5Latvijas Sarkanā Krusta struktūrvienība “Daugavpils pilsētas komiteja”Mēs esam tik dažādi un tik vienādiDaugavpils1200,00
6Preiļu novada, Saunas pagasta sabiedriskais centrs ”Nianse’’Tradicionālo kultūras vērtību iepazīšanaPreiļu nov.705,30
7Sabiedriskā labuma biedrība “Izglītības un inovāciju attīstības centrs”Latgales tilts – Latvijas simtgadei!Daugavpils934,70
8Atklāsme100 gadi – 100 jautājumosDaugavpils500,00

 

Mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, tika iesniegti 6 projekti, tai skaitā viens romu kopienu atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas projektu ideju realizācijai tika pieprasīti 8814,25 EUR.

Savas projektu idejas varēs īstenot sešas Latgales reģiona biedrības:

Nr.Biedrības nosaukumsProjekta nosaukumsPašvaldībaPiešķirtā summa EUR
1Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica”Baltkrievu dziesmas godināšanas svētkiDagdas nov.1200,00
2Memory and HelpIzstādes „Izcilie Latgales ebreji” izveidošanaDaugavpils1037,25
3Žīguru vecmāmiņu klubs „OMĪTES”Latgales reģiona “Ivušku” salidojums ŽigurosViļakas nov.1190,00
4Ukraiņu kultūras centrs “Mrija”Ukraiņu kultūras centrs “Mrija” laiku lokos Latvijas simtgadē”Daugavpils2687,00
5NĒVO DROM DDaugavpils romi Latvijas simtgadēDaugavpils1500,00
6Latvijas poļu savienībaPoļu tautas tērpa pilnveide sieviešu korim “Jutrzenka”Rēzekne385,75

 

Projekti tika iesūtīti no 14  un tiks realizēti 10 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību teritorijās.

Visaktīvākās projektu rakstītājas bija Daugavpils pilsētas un Preiļu novada nevalstiskās organizācijas, kas iesniedza pa 8 projektiem. Tām seko Rēzekne ar 5 un Rēzeknes novads  ar 4 projektiem Dagdas, Krāslavas un riebiņu novadu biedrības iesniedza pa 2 projektiem un pa 1 projektam iesūtīja Viļakas, Aglonas, Vārkavas, Līvānu, Baltinavas, Viļānu un Daugavpils novadu biedrības.

Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 31 projekta iesniedzēji ir pieprasījuši maksimālo finansējumu – 1200 EUR vietējas un 3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem .

Visas, atbalstīto 21 projektu, aktivitātes tiks īstenotas līdz š.g. 8.decembrim.

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma  (Nr.2.5.-11-94) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, Latgales NVO projektu programmas direktors, e-pasts: oskars@nvoc.lv .